Besplatna usluga internet bankarstva za građane do 28.02.2019. zamjenom fizičkog tokena u mobilni token (mToken)

Ostvarite pravo na besplatnu uslugu internet bankarstva za građane (iKBnet Active) do 28.02.2019. zamjenom Vašeg fizičkog tokena u mobilni token (mToken) u periodu od 01.08.2018. do 31.12.2018.
Radi zamjene tokena možete se obratiti najbližoj poslovnici Banke.