Depoziti

Depoziti u domaćoj valuti
Banka prima na oročenje (u depozit) slobodna sredstva poslovnih subjekata (klijenata) na različite rokove (od 1 mjesec do preko tri godine) uz kamatnu stopu po dogovoru.

Obračun kamate je konformnom metodom, a isplata kamate po dospijeću ili po dogovoru.

Depoziti u stranoj valuti

Domaći poslovni subjekti, mogu kod Banke oročiti deponirana devizna sredstva a vista na određeni rok, namjenski ili nenamjenski, uz vrlo povoljnu kamatu.

Osiguranje depozita

Hrvatska agencija za osiguranje depozita osigurava depozite sukladno Zakonu o sustavu osiguranja depozita.
Više o osiguranju depozita u PDF dokumentu iz poveznice.