Direktno bankarstvo - građani


Usluge direktnog bankarstva namijenjene građanima su:

- mobilno bankarstvo
- internet bankarstvo
- IKBSMS