Gotovinski krediti uz valutnu klauzulu - akcija do 31.12.2022.

Iznos kredita:

od EUR 2.000,00 do EUR 25.000,00

Valutna kluzula:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Korisnici kredita:

Korisnici kredita mogu biti klijenti Banke zaposleni kod bonitetnih poslodavaca.

Klijenti Banke su fizičke osobe koje upućuju svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod Banke i imaju uredno poslovanje po računima, kao i fizičke osobe koje se ugovorom o kreditu obvežu upućivati svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod Banke u roku od 3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora o kreditu.

Korisnici kredita koji ne ispunjavaju navedene uvjete, mogu zatražiti gotovinski kredit po redovnim uvjetima.

Rok otplate:

od 1 do 6 godina 

Nominalna kamatna stopa:

a)       4,00% godišnje, fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita

b)       4,50% godišnje, fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita

Visina kamatne stope ovisi o poslovnom odnosu korisnika kredita s bankom i procjeni kreditnog rizika korisnika kredita za banku.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

a)       od 4,20%

b)       od 4,72%

Naknada:

Bez naknade

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Instrumenti osiguranja (zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.