Informacije o obradi osobnih podataka u DOR sustavu

Istarska kreditna banka Umag d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) pristupila je Sporazumu o razmjeni i pružanju podataka o klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku (dalje u tekstu: Sporazum) kojim se uređuju međusobni odnosi korisnika i odnosi između korisnika i Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK-a) u vezi s prikupljanjem, razmjenom i pružanjem podataka u DOR sustavu (sustav razmjene podataka o klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvez u roku)  te ustroj, djelovanje i upravljanje DOR sustavom.

Banka će započeti sa povlačenjem podataka temeljem navedenog Sporazuma u narednom periodu, a o početku povlačenja takvih izviješća klijenti će biti unaprijed  obaviješteni putem ove web stranice. 

Sporazumu su ujedno pristupile i druge kreditne i financijske institucije u Republici Hrvatskoj koje imaju većinu aktive u Republici Hrvatskoj (popis institucija koje su pristupile Sporazumu nalazi se na stranicama https://www.hrok.hr/hr). 

Legitimni interes za takvu obradu osobnih podataka o neurednosti u ispunjavanju obveza klijenata nalazi se u potrebi procjene sposobnosti klijenta za urednom otplatom obveze kako bi se smanjio i/ili izbjegao rizik loših plasmana i prezaduženosti klijenta čime Banka ujedno unaprijeđuje upravljanje kreditnim rizikom u odnosu na svoje klijente.

Svrha i slučajevi obrade osobnih podataka u DOR sustavu, uvjeti za razmjenu osobnih podataka, korištenje izviješća te ostali potrebni podaci navedeni su u PDF dokumentu  Informacija o obradi osobnih podataka u DOR sustavu (u nastavku).

Vaša Istarska kreditna banka Umag d.d.