Informacije o postupanju s osobnim podacima dioničara - glavna skupština

U privitku su Informacije Istarske kreditne banke Umag d.d. o postupanju s osobnim podacima dioničara i ostalih sudionika za potrebe sazivanja i održavanja glavne skupštine u PDF formatu.