Izmjene općih uvjeta s primjenom od 01.01.2023.

U privitku su izmijenjeni opći uvjeti (Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba-potrošača, opći uvjeti izvršenja SEPA izravnih terećenja (osnovna SDD shema), terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje potrošača) s primjenom od 01.01.2023.