Izvod iz odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga – potrošači s primjenom od 15.12.2019.

U privitku je izvod iz odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga – potrošači s primjenom od 15.12.2019.