Kamatne stope na kredite građanima s primjenom od 01.06.2018.

U privitku se nalaze kamatne stope na kredite građanima s primjenom od 01.06.2018.