Kartično poslovanje


VRSTE I FUNKCIJE KARTICA
 

Istarska kreditna banka Umag d.d. za građane izdaje debitnu karticu MB Card/Cirrus/Maestro i kreditnu karticu MasterCard. Karticama se može podizati gotovina na bankomatima i vršiti plaćanja roba i usluga putem EFTPOS terminala na prodajnim mjestima koja imaju istaknuti znak Maestro odnosno MasterCard kao na kartici. Kreditnom karticom mogu se vršiti i plaćanja putem Interneta. 
Debitna kartica vezana je za tekući račun i prilikom svake transakcije provjerava se da li na računu postoji raspoloživi iznos. Prilikom svakog korištenja kartice na bankomatima i na prodajnim mjestima transakcija se mora autorizirati PIN-om. 
Korisnici MasterCard kreditne kartice imaju na raspolaganju revolving kredit. To znači da se svi troškovi nastali tom karticom plaćaju u ratama u postotku koji odredi korisnik (min. 5 %). PIN se mora upisati samo prilikom podizanja gotovine

Istarska kreditna banka Umag d.d. članica je i jedan od suosnivača MBU-a: međubankarske udruge koja pruža podršku u radu bankomatske i EFTPOS mreže. 

SIGURNOST 
  
Kartice izdanja IKB Umag d.d. izrađuje jedan od vodećih proizvođača kartica u Europi i svijetu – Austria Card iz Beča – što garantira kvalitetu i poštivanje svih propisanih sigurnosnih normi i ugradnju sigurnosnih svojstava prilikom izrade kartica. 
Debitne i kreditne kartice imaju integriran čip – elektronički uređaj koji povećava sigurnost korištenja i u skoroj budućnosti omogućiti će dodatne pogodnosti. Primjerice, kartice su uključene u sustav za prevenciju prijevare. Sustav prati 'ponašanje' kartica i kod svih neuobičajenih pojava, kao npr. pojava transakcija na nekoj sumnjivoj lokaciji, poduzimaju se koraci kontaktiranja korisnika kartice da bi se ustanovilo o čemu se radi.  

NAKNADE
  
Korisnici debitne kartice MB Card/Cirrus/Maestro prilikom korištenja kartice na bankomatima i EFTPOS terminalima Istarske kreditne banke Umag d.d. ne plaćaju naknadu. U slučaju da u blizini nema bankomata, IKB Umag klijentima preporučuje da potraže bankomat na kojem je znak MBU mreže, jer će naknada za korištenje biti niža s obzirom da je IKB Umag članica MBU-a. Korisnici kreditne kartice MasterCard plaćaju naknadu prilikom korištenja bankomata. Detaljnije informacije o visinama naknada možete pogledati ovdje.