Krediti

NRS - nacionalna referentna stopa (od 01.01.2021.)

Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja bankarskog sektora (NRS)

6-mjesečni NRS1 za EUR : 0,14%
6-mjesečni NRS1 za HRK : 0,17%

Navedene stope NRS-a primjenjuju se po kreditima potrošačima u razdoblju od 01.01. do 30.06.2021.

NRS - nacionalna referentna stopa (od 01.07.2021)

Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja bankarskog sektora (NRS)

6-mjesečni NRS1 za EUR : 0,11%
6-mjesečni NRS1 za HRK : 0,13% 

Navedene stope NRS-a primjenjuju se po kreditima potrošačima u razdoblju od 01.07. do 31.12.2021.


Obrasci

U prilogu se nalazi kreditni zahtjev za građane s pripadajućim obaveznim prilozima, u PDF obliku.