Krediti

Istarska kreditna banka Umag d.d. prilikom izračuna promjenjivih kamatnih stopa po kreditima poduzetnika koje su ugovorom o kreditu vezane uz kretanja EURIBOR-a primjenjuje EURIBOR prema sljedećem:

3-MJESEČNI

3,02%

EURIBOR utvrđen na dan 29.03.2023., a primjenjuje se u III. kvartalu 2023.*

6-MJESEČNI

2,75%

EURIBOR utvrđen na dan 28.12.2022, a primjenjuje se u III. i IV. kvartalu 2023. *

12-MJESEČNI

3,33%

EURIBOR utvrđen na dan 28.12.2022 a primjenjuje se tijekom cijele 2023. godine

VAŽNO: * Na kredite poduzetnicima koji su ugovoreni prije 30.06.2023. ili će u trećem kvartalu 2023. biti ugovoreni uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu uz 3M EURIBOR Banka će u razdoblju od 30.06.2023. do 30.09.2023. godine primjenjivati 3M EURIBOR od 3,02 % (utvrđen 29.03.2023.), umjesto 3M EURIBOR-a utvrđenog 28.06.2023. (3,60%). Također, na kredite poduzetnicima koji su ugovoreni prije 30.06.2023. ili će u trećem i četvrtom kvartalu 2023. biti ugovoreni uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu uz 6M EURIBOR Banka će u razdoblju od 30.06.2023. do 31.12.2023. godine primjenjivati 6M EURIBOR od 2,75 % (utvrđen 28.12.2022.), umjesto 6M EURIBOR-a utvrđenog 28.06.2023. (3,93 %).

Kontakti u poslovnicama za kredite poduzetnicima:

Poslovnica Telefonski broj e mail adresa
Umag 052 702 361 krediti@ikb.hr
Buje 052 772 035  krediti-buje@ikb.hr
Novigrad 052 726 667 krediti-novigrad@ikb.hr
Pazin 052 621 948 krediti-pazin@ikb.hr
Poreč 052 429 055 krediti-poreč@ikb.hr
Pula 052 222 330 krediti-pula@ikb.hr
Rovinj 052 845 076 krediti-rovinj@ikb.hr
Labin 052 881 052 krediti-labin@ikb.hr
Buzet 052 662 105 krediti-buzet@ikb.hr
Rijeka 051 332 484 krediti-rijeka@ikb.hr
Viškovo 051 504 320  krediti-viskovo@ikb.hr
Zagreb 01 60 55 191 krediti-zagreb@ikb.hr

U prilogu je kreditni zahtjev za pravne osobe, u PDF formatu.