Krediti za umirovljenike - akcija do 31.12.2022.

Iznos kredita

Od EUR 500,00 do EUR 5.000,00

Korisnici kredita

Krediti se odobravaju korisnicima mirovina kako domaćih, tako i inozemnih mirovinskih fondova koji se obvežu  svoja primanja upućivati preko svog računa kod Banke.

Valuta kredita

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Rok otplate

Od 2 do 6 godina

Nominalna kamatna stopa

4,00% godišnje, fiksna

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa

Od 4,30%

Naknada za obradu zahtjeva

Bez naknade

Visina depozita

Bez depozita

Način otplate

U jednakim mjesečnim anuitetima uz primjenu valutne klauzule

Osnovna dokumentacija: 

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita – odrezak od mirovine
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti sudužnika ili jamaca (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
  • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.