Maestro Business kartica

Maestro Business kartica je debitna kartica vezana uz transakcijski račun poslovnog subjekta. Namijenjena je pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a žele učinkovito upravljati troškovima poslovanja. Kartica glasi na tvrtku i ime i prezime osobe kojoj osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta odobri njezino korištenje. 
  
Maestro Business kartica može se koristiti na bankomatima i EFTPOS uređajima u zemlji i inozemstvu u okviru raspoloživih sredstava na poslovnom računu, u skladu s unaprijed utvrđenim limitima. Svaka transakcija Maestro Business karticom autorizira se PIN-om, a troškovi odmah terete poslovni račun. 
  
Pored uštede vremena, kontrole troškova i povećane sigurnosti sredstava, osnovna prednost Maestro Business kartice je dostupnost sredstava na računu klijenta 24 sata dnevno, uz mnogobrojne usluge i pogodnosti koje Maestro Business kartica omogućuje: 
  
-        kupnja roba i usluga na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu, uključujući plaćanje putem interneta, 
-        isplata gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima u zemlji i inozemstvu, 
-        kupovina GSM bonova na bankomatima IKB-a (VIPnet, T-Mobile), 
-        uvid u stanje eura na transakcijskom računu, 
-        obračun svih troškova u eurima;  
-        mogućnost biranja limita potrošnje pojedinim krajnjim korisnicima, 
-        određivanje najvećeg dopuštenog limita za korištenje kartice na bankomatima i na EFTPOS uređajima, 
-        odbitak pretporeza (pri svakom korištenju kartice zatražite na prodajnom mjestu bezgotovinski račun R1). 
  
O uvjetima za izdavanje i korištenje Maestro Business kartice detaljnije se možete informirati u Općim uvjetima za izdavanje i korištenje Maestro Business kartice za poslovne subjekte. Zahtjev za izdavanje kartice podnosi se popunjavanjem pristupnice i njezinom predajom u poslovnicu Banke.