Mastercard revolving

Što je Mastercard kreditna kartica ? 
Mastercard kreditna kartica je međunarodna bankovna kartica koju možete koristiti u zemlji i inozemstvu za bezgotovinsko plaćanje kupljene robe i usluga na svim prodajnim mjestima s oznakom Mastercard te za podizanje gotovine na bankomatima i EFTPOS uređajima u okviru dopuštenih dnevnih i tjednih limita. 

Obilježja Mastercard kreditne kartice Istarske kreditne banke Umag d.d. 
Mastercard kreditna kartica Istarske kreditne banke Umag d.d. vezana je uz račun revolving kredita kojeg banka odobrava osnovnom korisniku kartice. 
Svi troškovi učinjeni karticom plaćaju se naknadno. Ako sve prispjele troškove plaćate odjednom u cjelokupnom iznosu, tada Mastercard kartica funkcionira kao kartica s odgodom plaćanja i u tom slučaju Banka ne obračunava kamate. Ako prispjele troškove ne želite otplatiti odjednom, koristi se odobreni revolving kredit. 

Što je revolving kredit? 
Revolving kredit je kredit s mogućnošću višekratnog korištenja koji se automatski obnavlja na način da na raspolaganje dobijete okvirni iznos (limit), koji se korištenjem kartice smanjuje, a otplata kredita obnavlja raspoloživi iznos i omogućuje Vam daljnje korištenje kartice do iznosa odobrenog limita. Revolving kredit odobrava se u eurima, bez jamaca. 

Prednosti Mastercard kartice IKB-a 
U odnosu na klasičan kredit, revolving kredit putem Mastercard kartice dostupan Vam je u svakom trenutku. Osim toga, sami možete birati:

 • kada ćete podmirivati troškove - do 10. ili 25. dana u mjesecu;
 • kako ćete podmirivati troškove - platiti odjednom cjelokupni prispjeli iznos ili koristiti kredit;
 • koliko ćete troškova minimalno podmirivati mjesečno - postotak minimalne mjesečne uplate od ukupno učinjenog troška odabire se na pristupnici (5, 10, 20, 30 ili 100 posto od ukupnog duga);
 • koliko ćete kamate plaćati - visina kamatne stope ovisi o iznosu mjesečne otplate i udjelu uplaćenog garancijskog depozita;
 • koliko dugo ćete otplaćivati kredit - rok otplate ovisi o iznosu mjesečne otplate;
 • način na koji ćete podmirivati obveze - trajnim nalogom na tekućem računu ili uplatom na račun Banke;
 • tko će još osim Vas koristiti pogodnosti Mastercard kartice - uz Vašu suglasnost karticu i Vaš revolving kredit mogu koristiti do četiri dodatna korisnika.

Kako postati korisnik Mastercard kreditne kartice?
Kartica se može izdati svakoj punoljetnoj osobi, državljaninu Republike Hrvatske, koja ima otvoren tekući račun u Banci po kojem ostvaruje redovna mjesečna primanja. Ako nemate tekući račun u IKB-u, kartica Vam se može izdati na temelju oročenog deviznog depozita u visini 100% iznosa kredita. 
Zatražite pristupnicu na šalteru bilo koje podružnice, poslovnice Banke ili preuzmite s naših stranica (pdf format),  popunite obrazac osobnim podacima, podacima o zaposlenju, prihodima i imovini, odaberite minimalni mjesečni postotak otplate duga i datum dospijeća plaćanja te ovjerite kod poslodavca. 
Popunjenu i potpisanu pristupnicu predajte u podružnicu ili poslovnicu Banke u kojoj imate otvoren tekući račun zajedno s potrebnom dokumentacijom (preslik osobne iskaznice, preslik bilo kojeg dokumenta na kojem je vidljiv OIB, poreznu karticu PK-1, a obrtnici i slobodna zanimanja porezno rješenje za prethodnu godinu). 
Banka će pristupnicu obraditi u najkraćem roku i u slučaju pozitivnog ishoda zatražiti dodatnu dokumentaciju (izjavu o suglasnosti o obustavi primanja ovjerenu kod javnog bilježnika, bianco mjenicu te drugo što Banka smatra potrebnim) kako bi se moglo pristupiti potpisivanju ugovora o revolving kreditu i preuzimanju MasterCard kartice. 

Uvjeti korištenja kartice 
Način korištenja kartice te pravila poslovanja po kreditnim karticama pobliže su izneseni u Općim uvjetima za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice , koji se klijentu uručuju prilikom predaje zahtjeva za izdavanje kartice. Kartica je prvenstveno prilagođena plaćanju roba i usluga pa se za njeno korištenje kod trgovaca ne naplaćuje naknada, za razliku od podizanja gotovine na bankomatima, koje se naplaćuje čak i na bankomatima IKB-a (Tarifa naknada za Mastercard revolving kreditnu karticu). 
Korisnik kreditne kartice obvezan je voditi računa o tome da iznos troškova učinjenih karticom ne premaši odobreni kreditni limit. Raspoloživi iznos odobrenog kredita korisnik može u svakom trenutku saznati na bankomatu korištenjem opcije Stanje računa. Napominjemo da se utvrđeni kreditni limit odnosi na troškove učinjene svim kreditnim karticama (osnovnom i eventualnim dodatnim karticama) vezanim uz račun revolving kredita. 
Osim ukupnog kreditnog limita, za transakcije kupovine i isplate gotovine postoje pojedinačna, dnevna i tjedna ograničenja koja se korisniku priopćavaju prilikom uručenja kartice. Preporučljivo je obratiti pozornost na limite i način njihova računanja, kako korisnik ne bi došao u neugodnu situaciju da ne može koristiti svoju kreditnu karticu. 

Garancijski depozit 
Revolving kredit može se odobriti klijentima Banke na temelju oročenog štednog uloga u devizama na rok preko godinu dana. Iznos kredita može se odobriti do iznosa garancijskog depozita. Podnositelj zahtjeva mora imati oročen iznos na koji se odobrava kredit najmanje jedan mjesec prije odobrenja. Raspolaganje oročenim depozitom moguće je tek nakon izvršenog saldiranja kredita i vraćanja Mastercard kartice. 
Garancijski depozit oročava se isključivo u eurima. Minimalni iznos oročenja iznosi 500,00 EUR, a oročava se na rok preko 12 mjeseci uz automatsko produženje ugovora. Kamata na depozit jednaka je kamati na oročene depozite u eurima na rok preko 12 mjeseci. 
Korisnik kojemu je već odobrena revolving kartica može uplatiti garancijski depozit kako bi smanjio postotak redovne kamate po kreditu. U tom slučaju, klijent može raspolagati depozitom ako uredno podmiruje obaveze po kreditu. 

Kamatna stopa
Kamatna stopa po revolving kreditu promjenjiva je, a ovisi o postotku uplate i udjelu uplaćenog depozita. Kamatna stopa se smanjuje povećanjem odabranog postotka uplate i povećanjem udjela depozita u iznosu odobrenog kredita. Ako se korisnik kartice u tijeku korištenja odluči za promjenu postotka otplate ili udjela depozita, automatski se mijenja i važeća kamatna stopa. 

Nekoliko savjeta za sigurno korištenje kreditne kartice
Kako bi se osigurala funkcionalnost kartice, potrebno ju je čuvati od oštećivanja. Magnetska traka na poleđini osjetljiva je na izvore elektromagnetskog zračenja (zvučnici, podloge za demagnetizaciju na blagajnama trgovina i sl.) pa je karticu potrebno držiti podalje od takvih mjesta. 
Prilikom uručenja kartice korisnik dobije PIN - osobni tajni broj koji se koristiti za identifikaciju prilikom podizanja gotovine. Karticu i PIN potrebno je čuvati kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje sredstava kredita pa stoga preporučujemo svim korisnicima da se radi vlastite sigurnosti i u svrhu zaštite od moguće zlouporabe pridržavaju sljedećih pravila:

 • odmah po primitku karticu potpisati, a eventualnu staru karticu prerezati;
 • PIN i karticu nikada ne držati zajedno;
 • PIN ne zapisivati, nego zapamtiti, i nikad nikome ne otkrivati, pa čak ni osobama koje se predstave kao djelatnici policije ili banke;
 • podatke o kartici ne davati putem elektronske pošte s nepoznatih adresa ili na neprovjerenim internet stranicama;
 • karticu ne ispuštati iz vida prilikom obavljanja transakcije;
 • karticu ne ostavljati bez nadzora u automobilu, torbi, koferu, džepu itd. na javnom mjestu;
 • pažljivo čuvati novčanik s karticom odnosno torbicu;
 • pažljivo uspoređivati listiće potvrde transakcija s prometom na Obavijesti o učinjenim troškovima.

U slučaju da do gubitka ili krađe kartice ipak dođe, ODMAH po saznanju obavijestite Banku (052/702-400) ili autorizacijski centar, centar za kartice (01/3078-699) koji Vam je na raspolaganju 24 sata dnevno, 365 dana u godini. 

Informacije
Na sva Vaša eventualna pitanja o Mastercard revolving kreditnoj kartici rado će odgovoriti naš pozivni centar na tel. 052/702-400 ili elektronskom poštom na callcentar@ikb.hr.

Obrasci