Naknade

U prilogu se nalaze izvodi iz tarife naknada za vršenja bankarskih usluga (u PDF-u).

Od 25.03.2020. PRIVREMENO su ukinute naknade za isplate debitnim karticama tekućih računa na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj.