Naknade

U prilogu se nalaze izvodi iz tarife naknada za vršenja bankarskih usluga (u PDF-u).

U razdoblju od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. godine neće se naplaćivati naknada za podizanje gotovog novca debitnom karticom na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj.