Novosti arhiva

-

(Poreč, 16. svibnja 2023.) Predstavnici Istarske kreditne banke Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije potpisali su 16.05.2023. u prostoru Udruženja obrtnika Poreč, Sporazum o poslovnoj suradnji za 2023. godinu, što je nastavak uspješne suradnje iz prethodnih godina. U ime Istarske kreditne banke Umag d.d., Sporazum je potpisao predsjednik Uprave g. Miro Dodić, a u ime Obrtničke komore Istarske županije, njezin predsjednik g. Robert Momić. Potpisivanjem ovog Sporazuma obrtnicima na području Istre, članovima Obrtničke komore Istarske županije, osigurani su povoljniji uvjeti kreditiranja. Kao banka s dugogodišnjom tradicijom, IKB Umag d.d. oduvijek je posebno pratila razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na ovim prostorima.

Zajedničkom suradnjom IKB Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije, obrtnicima članovima Komore na raspolaganju su sljedeće kreditne linije: kratkoročni krediti za obrtna sredstva i revolving krediti s rokom otplate do 12 mjeseci, krediti za pripremu turističke sezone, te dugoročni krediti za financiranje trajnih obrtnih sredstava s rokom otplate do 5 godina, dugoročni krediti za nabavu opreme s rokom otplate do 7 godina, te dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata s rokom otplate do 12 godina.

Dugoročni krediti odobravat će se uz kamatnu stopu već od 3,70%. Krediti za trajna obrtna sredstva odobravat će s rokom otplate do 5 godina, za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme na rok otplate do 7 godina te krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih ili poslovnih objekata na rok otplate do 12 godina.

Što se tiče kratkoročnog financiranja, a s obzirom na značaj problematike naplate potraživanja, odnosno likvidnosti, na raspolaganju su krediti za obrtna sredstva i revolving krediti. Najniža kamatna stopa po kratkoročnim kreditima odnosi se na kredite za pripremu turističke sezone i iznosi 4.00%.

Naknada za obradu kreditnih zahtjeva također je znatno niža od redovne te iznosi 0,40% od iznosa kredita za kratkoročno financiranje odnosno 0,80% od iznosa kredita za dugoročno financiranje.
Banka će obrtnicima odobravati MasterCard Business kreditnu karticu bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja. Također, banka će obrtnicima koji ugovore korištenje usluge Mobilnog bankarstva – mlKB Business, omogućiti do 31. prosinca 2023. godine korištenje te usluge bez obračuna i plaćanja mjesečne naknade.

Istarska kreditna banka Umag d.d. male i srednje poduzetnike i obrtnike smatra vrlo važnim poslovnim subjektima na području lstarske županije. Na ovaj se način želi omogućiti održavanje likvidnosti, očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta i daljnji razvoj obrtnistva i poduzetništva na našem području kao temeljnom faktoru budućeg razvoja Istre ii šire reglje, a time i boljeg standarda svih građana ovog područja na kojem djeluje Obrtnička komora lstarske županije, istaknuo je Miro Dodić.

Više o navedenim kreditnim linijama putem sljedeće poveznice ...

-

Započela je realizacija nove tranše kredita uz državnu subvenciju u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama, a temeljem Zakona o subvencioniranju stambenih kredita.

Ako Vas zanima kredit uz državnu subvenciju u suradnji s APN-om i ispunjavate uvjete propisane Zakonom, pozivamo Vas, javite se u Vama najbližu poslovnicu IKB Umag. Od našeg osoblja dobit ćete sve informacije potrebne za podnošenje zahtjeva. 

Zahtjev mogu podnijeti građani RH s prebivalištem u RH koji nisu stariji od 45 godina i koji nemaju u vlasništvu stan ili kuću kao niti njihov bračni/izvanbračni drug ili neformalni životni partner ili koji u vlasništvu imaju samo jedan stan/kuću koji su u stanju upotrebljivosti pogodnom za život, ali tu nekretninu prodaju radi kupnje većeg stambenog prostora.

Pogodnosti stambenog kredita uz državnu subvenciju – APN:

  • Bez naknade za obradu zahtjeva
  • Bez uvjeta statusa klijenta
  • Bez troška procjene nekretnine koja se kupuje
  • Bez naknade za prijevremeni povrat kredita
  • U prvih 5 godina otplate država subvencionira od 30 do 51% mjesečnog anuiteta. Postotak subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nalazi nekretnina koja se kupuje, odnosno gradi.

Ako podnositelj zahtjeva ili član njegova kućanstva imaju djecu koja nisu starija od 18 godina (u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju kredita) kredit se dodatno subvencionira za jednu godinu po svakom djetetu.

Razdoblje subvencioniranja moguće je u toku razdoblja subvencioniranja dodatno produljiti za dvije godine po svakom novorođenom ili usvojenom djetetu.

Dodatno, ako podnositelj zahtjeva ili član njegova domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet veći od 50% tjelesnog oštećenja ili se takvo oštećenje utvrdi tokom razdoblja subvencioniranja kredita, rok subvencioniranja može se produljiti za sljedeće dvije godine.

Već danas se javite u najbližu poslovnicu Istarske kreditne banke Umag d.d.

Više informacija putem slijedeće poveznice.

-

Dana 18. siječnja 2023. Istarska kreditna banka Umag d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključile su Sporazum o suradnji na poslovima subvencioniranja kamata iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Subvenciju kamate  je moguće dodijeliti za kredite za ulaganja u osnovna sredstva, od pokretanja poslovanja, do modernizacije i proširenja kapaciteta. Subvencija do najviše 3 postotna boda se dodjeljuje ovisno o namjeni i vrsti ulaganja, a može iznositi do 75 posto kamatne stope za zelenu i digitalnu tranziciju, do 65 posto kamatne stope za ulaganja na posebna područja RH ili u istraživanja, razvoj i inovacije te za ulaganja javnog sektora za ublažavanje posljedica potresa, odnosno do 50 posto kamatne stope za ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost. Dodatni benefit za korisnike subvencija, te za gospodarstvo i cjelokupno društvo je prilagodba vlastitog poslovanja „zelenim“ standardima, budući da sva ulaganja u okviru NPOO-a moraju zadovoljavati načelo nečinjenja bitne štete okolišnim ciljevima (Do No Significant Harm – DNSH).

-

Nakom dvogodišnje pandemijske pauze, na Svjetski dana štednje 31.10. više od 200 učenika nižih razreda osnovnih škola, kao i onih najmanjih koji pohađaju vrtiće, posjetilo je poslovnicu Banke u Umagu. Djeca su posjetila i poslovnice u Bujama, Brtonigli, Buzetu, Pazinu, Poreču, Labinu, Novigradu i dr. gdje su dobila odgovore na svoja pitanja o tome što se radi u banci i zašto je važno štedjeti, a posebno su se razveselila prigodnim poklonima s kojima su napustili poslovnice.

Svjetski dan štednje ustanovljen je kao sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara, koji je održan 31. listopada 1924. u Milanu. Tada su se sastali predstavnici svjetskih štednih ustanova želeći pronaći izlaz iz krize, koju je prouzročio Prvi svjetski rat. Sudionici kongresa suglasili su se da je štednja prijeko potrebna za razvoj čovječanstva te je Svjetski dan štednje ustanovljen za najšire svjetsko populariziranje te spoznaje.

-

(Poreč, 22. ožujka 2022.) Predstavnici Istarske kreditne banke Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije potpisali su 22.03.2022. u prostoru Udruženja obrtnika Poreč, Sporazum o poslovnoj suradnji za 2022. godinu, što je nastavak uspješne suradnje iz prethodnih godina. U ime Istarske kreditne banke Umag d.d., Sporazum je potpisao predsjednik Uprave g. Miro Dodić, a u ime Obrtničke komore Istarske županije, njezin predsjednik g. Robert Momić. Potpisivanjem ovog Sporazuma obrtnicima na području Istre, članovima Obrtničke komore Istarske županije, osigurani su povoljniji uvjeti kreditiranja. Kao banka s dugogodišnjom tradicijom, IKB Umag d.d. oduvijek je posebno pratila razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na ovim prostorima.

Zajedničkom suradnjom IKB Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije, obrtnicima članovima Komore na raspolaganju su sljedeće kreditne linije: kratkoročni krediti za obrtna sredstva i revolving krediti s rokom otplate do 12 mjeseci, krediti za pripremu turističke sezone, te dugoročni krediti za financiranje trajnih obrtnih sredstava s rokom otplate do 5 godina, dugoročni krediti za nabavu opreme s rokom otplate do 7 godina, te dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata s rokom otplate do 12 godina.

Dugoročni krediti odobravat će se s valutnom klauzulom u EUR uz kamatnu stopu već od 1,93% i bez valutne klauzule uz kamatnu stopu već od 3,00%. Uz valutnu klauzulu u EUR odobravat će se krediti za trajna obrtna sredstva s rokom otplate do 5 godina, za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme na rok otplate do 7 godina te krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata na rok otplate do 12 godina. Bez valutne klauzule na raspolaganju su krediti za trajna obrtna sredstva i krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme na rok otplate do 5 godina.

Što se tiče kratkoročnog financiranja, a s obzirom na značaj problematike naplate potraživanja, odnosno likvidnosti, na raspolaganju su krediti za obrtna sredstva i revolving krediti bez valutne klauzule. Najniža kamatna stopa po kratkoročnim kreditima odnosi se na kredite za pripremu turističke sezone i iznosi 3,25%.

Naknada za obradu kreditnih zahtjeva također je znatno niža od redovne te iznosi 0,40% od iznosa kredita za kratkoročno financiranje odnosno 0,80% od iznosa kredita za dugoročno financiranje.

Banka će obrtnicima odobravati MasterCard Business kreditnu karticu bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja.

Također, Banka će obrtnicima koji ugovore korištenje usluge Mobilnog bankarstva – mIKB Business, omogućiti do 31. prosinca 2022. godine korištenje te usluge bez obračuna i plaćanja mjesečne naknade.

Istarska kreditna banka Umag d.d. male i srednje poduzetnike i obrtnike smatra vrlo važnim poslovnim subjektima na području Istarske županije. Na ovaj se način želi omogućiti održavanje likvidnosti, očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta i daljnji razvoj obrtništva i poduzetništva na našem području kao temeljnom faktoru budućeg razvoja Istre i šire regije, a time i boljeg standarda svih građana ovog područja na kojem djeluje Obrtnička komora Istarske županije.

Više o navedenim kreditnim linijama putem sljedeće poveznice ...

-

Na Svjetski dana štednje 31.10. više od 900 učenika nižih razreda osnovnih škola, kao i onih najmanjih koji pohađaju vrtiće, posjetilo je poslovnice Banke u Umagu, Bujama, Brtonigli, Buzetu, Pazinu, Poreču, Labinu, Rovinju, Rijeci, Savudriji, Novigradu i dr. Djeca su dobila odgovore na svoja pitanja o tome što se radi u banci i zašto je važno štedjeti, a posebno su se razveselila prigodnim poklonima i balonima s kojima su napustili poslovnice.

Svjetski dan štednje ustanovljen je kao sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara, koji je održan 31. listopada 1924. u Milanu. Tada su se sastali predstavnici svjetskih štednih ustanova želeći pronaći izlaz iz krize, koju je prouzročio Prvi svjetski rat. Sudionici kongresa suglasili su se da je štednja prijeko potrebna za razvoj čovječanstva te je Svjetski dan štednje ustanovljen za najšire svjetsko populariziranje te spoznaje.

Svim građanima i poslovnim partnerima, kao i svim našim štedišama, čestitamo Svjetski dan štednje.

-

Od 03. do 06. listopada 2019.g. na pulskoj Karolini, podno Arene, predstavlja se 132 izlagača - obrtnika i malih poduzetnika iz Hrvatske i susjednih zemalja.
Organizaciju potpisuje Obrtnička komora Istarske županije, Istarska županija, Grad Pula, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora pula, a pokroviteljstvo drži Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, dok je glavni sponzor sajma Istarska kreditna banka d.d. Umag..

IKB Umag od samih početaka prati razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te je s Obrtničkom komorom Istarske županije potpisan Sporazum o poslovnoj suradnji, kojim su definirani posebni uvjeti za kreditiranje obrtnika članova Komore. 
Više informacija o posebnim uvjetima kreditiranja obrtnicima putem slijedeće poveznice ...

-

Revised Payment Services Directive (ili skraćeno PSD2) je unaprijeđena verzija PSD (Payment Service Directive), direktive koja je postavila temelje jedinstvenog sistema novčanih transakcija i obavezujuća je na teritoriji EEA (European Economic Area), koja pokriva 31 državu. Ako ste Pružatelj usluga treće strane (TPP) i želite se povezati s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d, sve potrebne informacije možete pronaći na http://www.ikb.hr/hr/psd2.

-

Predstavnici Istarske kreditne banke Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije potpisali su 29.travnja 2019. u Puli, u sjedištu Obrtničke komore Istarske županije, Sporazum o poslovnoj suradnji, što je nastavak uspješne suradnje iz prethodnih godina. U ime Obrtničke komore Istarske županije Sporazum je potpisao njezin predsjednik g. Robert Momić, a u ime Istarske kreditne banke Umag d.d., predsjednik Uprave g. Miro Dodić. Potpisivanjem ovog Sporazuma obrtnicima na području Istre, članovima Obrtničke komore Istarske županije, osigurani su povoljniji uvjeti kreditiranja. Kao banka s dugogodišnjom tradicijom, IKB Umag d.d. oduvijek je posebno pratila razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na ovim prostorima.

Zajedničkom suradnjom IKB Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije, obrtnicima članovima Komore na raspolaganju su sljedeće kreditne linije: kratkoročni krediti za obrtna sredstva i revolving krediti s rokom otplate do 12 mjeseci, krediti za pripremu turističke sezone, te dugoročni krediti za financiranje trajnih obrtnih sredstava s rokom otplate do 5 godina, dugoročni krediti za nabavu opreme s rokom otplate do 7 godina, te dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata s rokom otplate do 12 godina.

Dugoročni krediti odobravat će se uz kamatne stope već od 2,69%, dok će se kod kratkoročnog financiranja krediti odobravati uz kamatne stope već od 3,70%.

Naknada za obradu kreditnih zahtjeva također je znatno niža od redovne te iznosi 0,40% od iznosa kredita za kratkoročno financiranje, odnosno 0,80% od iznosa kredita za dugoročno financiranje.

Također, Banka će zaključno do 31.12.2019. obrtnicima odobravati MasterCard Business kreditnu karticu bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja.

Istarska kreditna banka Umag d.d. male i srednje poduzetnike i obrtnike smatra vrlo važnim poslovnim subjektima na području Istarske županije. Na ovaj se način želi omogućiti održavanje likvidnosti, očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta i daljnji razvoj obrtništva i poduzetništva na našem području kao temeljnom faktoru budućeg razvoja Istre i šire regije, a time i boljeg standarda svih građana ovog područja na kojem djeluje Obrtnička komora Istarske županije.

Više o navedenim kreditnim linijama putem sljedeće poveznice ...

-

U Medulinu je 26.02.2019. održan 6. regionalni Forum obiteljskog smještaja, na kojem je svoju ponudu predstavila i Istarska kreditna banka Umag.
Regionalni skup pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s područja Istarske županije, edukativnog je karaktera i pruža priliku za proširenje saznanja o novostima u zakonodavstvu, tržišnim trendovima te razmjenu iskustva među iznajmljivačima.
Istarska kreditna banka Umag vrlo je aktivna kao partner brojnim akterima na turističkom tržištu, nudi nekoliko vrlo povoljnih kreditnih linija namijenjenih razvoju i poboljšanju kvalitete smještaja u turizmu, pirvrednoj grani vrlo značajnoj za istarski poluotok. 
Od 1. ožujka 2019. dodatno je snižena kamatna stopa za kunske kratkoročne kredite za iznajmljivače.
Više o kreditnim linijama za iznajmljivače putem slijedeće poveznice ...

 

-

Na Svjetski dana štednje 31.10. više od 700 učenika nižih razreda osnovnih škola, kao i onih najmanjih koji pohađaju vrtiće, posjetilo je poslovnice Banke u Umagu, Bujama, Buzetu, Pazinu, Poreču, Labinu, Žminju, Rijeci, Savudriji, Novigradu i dr. Djeca su dobila odgovore na svoja pitanja o tome što se radi u banci i zašto je važno štedjeti, a posebno su se razveselila prigodnim poklonima i balonima s kojima su napustili poslovnice.

Svjetski dan štednje ustanovljen je kao sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara, koji je održan 31. listopada 1924. u Milanu. Tada su se sastali predstavnici svjetskih štednih ustanova želeći pronaći izlaz iz krize, koju je prouzročio Prvi svjetski rat. Sudionici kongresa suglasili su se da je štednja prijeko potrebna za razvoj čovječanstva te je Svjetski dan štednje ustanovljen za najšire svjetsko populariziranje te spoznaje.

Svim građanima i poslovnim partnerima, kao i svim našim štedišama, čestitamo Svjetski dan štednje.

-

Od 04.-07. listopada 2018.g. na 870 metara natkrivenog i 530 metara otvorenog izlagačkog prostora na pulskoj Karolini, podno Arene, predstavlja se 135 izlagača - obrtnika i malih poduzetnika iz Hrvatske i susjednih zemalja.
Obrtnički sajam Istre značajna je sajamska manifestacija u Županiji, za sve one koji žele biti konkurentniji, održati postojeće poslovne kontakte i privući nove poslovne partnere te nove korisnike usluga. Sajam je namijenjen ponajprije obrtnicima i poduzetnicima proizvođačima te trgovcima opremom, materijalom i sirovinama.
U sklopu sajma Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula organizira gospodarsku manifestaciju "Dani energetske učinkovitosti" s ciljem osvješćivanja na važnost uštede energije.

IKB Umag od samih početaka prati razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te je s Obrtničkom komorom Istarske županije potpisan Sporazum o poslovnoj suradnji, kojim su definirani posebni uvjeti za kreditiranje obrtnika članova Komore. 
Više informacija o posebnim uvjetima kreditiranja obrtnicima putem slijedeće poveznice ...

-

Od četvrtka, 12.04.2018. godine klijenti naše Banke kao i građani i posjetitelji Umaga mogu primjetiti promjene u izgledu središnjice Banke. U skladu sa smjernicama za primjenu novih elementa vizualnog identiteta IKB-a, montirane su nove svijetleće reklame i natpisne ploče - totemi na prostoru na kojem je smještena središnjica Banke. Novi, suvremeni vizualni izričaj koji izvire iz tradicionalnih, dobro poznatih simbola naše Banke pokazuje stremljenje da se i na području vizualnih komunikacija pokaže spremnost za promjene koje nalaže duh ovog vremena.

-

U četvrtak 12. travnja 2018. godine u 10:00 sati, u prostorijama sjedišta Banke u Umagu, Ernesta Miloša 1, održala se prezentacija za medije na kojoj je predstavljen novi vizualni identitet Banke, razvijen u suradnji sa Studiom Sonda d.o.o. iz Poreča, čiji su predstavnici ovom prilikom izložili proces nastanka i razvoja koncepta dizajna novog vizualnog identiteta Banke.

 

Logotip i vizualni identitet Istarske kreditne banke Umag nisu se mijenjali od njezinih osnutaka, 1956. godine. U 2018. godini Banka želi osuvremeniti svoj vizualni izričaj, a istovremeno i očuvati povezanost s dosadašnjim logotipom obzirom na dugotrajnu tradiciju i privrženost lokalnog stanovništva ovoj banci regionalnog karaktera. Stoga novi koncept u svojoj osnovi ne odustaje od prepoznatljivih elemenata vizualnog identiteta koji su već usađeni u srca korisnika, već se ti isti elementi stiliziraju i približavaju suvremenim trendovima komunikacije, u skladu sa strategijom razvoja Banke. Simboli mora i poluotoka svedeni su na osnovne elemente te u međusobnoj interakciji stvaraju prepoznatljive elemente vizualnog identiteta, uzimajući pri tom i vrijednosti boja nalik onima već etabliranima kod korisnika.

-

Nova kreditna linija namijenjena iznajmljivačima soba i apartmana omogućuje kreditiranje uz kamatnu stopu od samo 3,00% fiksno u prve tri godine otplate. Nakon toga kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 3,95% godišnje. Iskoristite pogodnosti posebne ponude i napravite iskorak u ponudi sadržaja namijenjenih boravku sve zahtjevnijih gostiju. Više o ponudi putem sljedeće poveznice ...

-

Predstavnici IKB Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije potpisali su 13.03.2018. u Umagu Sporazum o poslovnoj suradnji, što je nastavak uspješne suradnje iz prethodnih godina. Potpisivanjem ovog Sporazuma obrtnicima na području Istre, članovima Obrtničke komore Istarske županije, osigurani su povoljniji uvjeti kreditiranja. Kao banka s dugogodišnjom tradicijom, IKB Umag d.d. oduvijek je posebno pratila razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na ovim prostorima. 
  
Dugoročni krediti odobravat će se bez valutne klauzule uz kamatnu stopu već od 4,50% i s valutnom klauzulom u EUR uz kamatnu stopu već od 3,17%. Bez valutne klauzule na raspolaganju su krediti za trajna obrtna sredstva i krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme na rok otplate do 5 godina. Uz valutnu klauzulu u EUR odobravat će se krediti za trajna obrtna sredstva s rokom otplate do 5 godina, za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme na rok otplate do 7 godina te krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata na rok otplate do 12 godina. 
  
Što se tiče kratkoročnog financiranja, a s obzirom na značaj problematike naplate potraživanja, odnosno likvidnosti, na raspolaganju su krediti za obrtna sredstva i revolving krediti bez valutne klauzule. Tu su i krediti za pripremu turističke sezone, također bez valutne klauzule. Kratkoročni krediti će se odobravati uz kamatnu stopu već od 4,00%. 
  
Naknada za obradu kreditnih zahtjeva također je znatno niža od redovne te iznosi 0,40% od iznosa kredita za kratkoročno financiranje odnosno 0,80% od iznosa kredita za dugoročno financiranje. 
  
Također, Banka će obrtnicima odobravati MasterCard Business kreditnu karticu bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja zaključno do 31.12.2018.

Više o navedenim kreditnim linijama putem sljedeće poveznice ...

-

Za Mrežu, časopis za profesionalce na području informatičkih tehnologija, direktor IT sektora u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. Danko Brajković govori o implementaciji IT sustava za upravljanje bankarskim rizicima i zaštiti podataka. 
Više o projektu pročitajte ovdje.

-

Na pulskoj Karolini je 12.10.2017.g. otvoren 20. jubilarni Obrtnički sajam Istre , a ove godine i 1. Dani energetske učinkovitosti. Na ovogodišnjem sajmu koji je bio otvoren do nedjelje 15. listopada svoje proizvode i usluge izložilo je ukupno 118 izlagača – 53 izlagača došlo je iz Istarske županije, 74 iz ostalih dijelova Hrvatske te 3 iz inozemstva.
IKB Umag od samih početaka prati razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te je s Obrtničkom komorom Istarske županije potpisan Sporazum o poslovnoj suradnji, kojim su definirani posebni uvjeti za kreditiranje obrtnika članova Komore. Prigodom jubilarnog Obrtničkog sajma Istre, IKB će do kraja godine kredite obrtnicima članovima OK IŽ odobravati bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

-

Predstavnici Istarske kreditne banke Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije potpisali su u Umagu Sporazum o poslovnoj suradnji, što je nastavak uspješne suradnje iz prethodnih godina. U ime Istarske kreditne banke Umag d.d., Sporazum je potpisao predsjednik Uprave g. Miro Dodić, a u ime Obrtničke komore Istarske županije, njezin predsjednik g. Mario Paliska. Potpisivanjem ovog Sporazuma obrtnicima na području Istre, članovima Obrtničke komore Istarske županije, osigurani su povoljniji uvjeti kreditiranja. Kao banka s dugogodišnjom tradicijom, IKB Umag d.d. oduvijek je posebno pratila razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na ovim prostorima. 
  
Zajedničkom suradnjom IKB Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije, obrtnicima članovima Komore na raspolaganju su sljedeće kreditne linije: kratkoročni krediti za obrtna sredstva i revolving krediti s rokom otplate do 12 mjeseci, krediti za pripremu turističke sezone 2017., te dugoročni krediti za financiranje trajnih obrtnih sredstava s rokom otplate do 5 godina, dugoročni krediti za nabavu opreme s rokom otplate do 7 godina, te dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata s rokom otplate do 12 godina. 
  
Krediti će se odobravati uz znatno nižu naknadu za obradu kreditnih zahtjeva od redovne i to u visini 0,40% od iznosa kredita za kratkoročno financiranje odnosno 0,80% od iznosa kredita za dugoročno financiranje. Uvjeti kreditiranja navedenih kreditnih linija povoljniji su od standardne ponude Banke. 
  
Također, Banka će obrtnicima odobravati MasterCard Business kreditnu karticu bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja zaključno do 31.12.2017. 
  
Istarska kreditna banka Umag d.d. male i srednje poduzetnike i obrtnike smatra vrlo važnim poslovnim subjektima na području Istarske županije. Na ovaj se način želi omogućiti održavanje likvidnosti, očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta i daljnji razvoj obrtništva i poduzetništva na našem području kao temeljnom faktoru budućeg razvoja Istre i šire regije, a time i boljeg standarda svih građana ovog područja na kojem djeluje Obrtnička komora Istarske županije.

-

U kongresnoj dvorani hotela Sol Melia Koral u Umagu 07.04.2017. godine održana je Glavna skupština IKB-a, na kojoj su usvojene sve odluke po predloženim točkama dnevnog reda. Dioničarima Banke su se obratili g.Miro Dodić, predsjednik Uprave IKB-a, g.Milan Travan, predsjednik Nadzornog odbora i g.Marijan Kovačić, predsjednik Glavne skupštine dioničara Banke.
Predsjednik Uprave naglasio je : "Protekla poslovna godina, kada je ujedno obilježena 60. godišnjica uspješnog poslovanja Banke, prva je godina Strateškog plana poslovanja Banke u razdoblju od 2016. do 2020. godine. U ovoj prvoj godini realizacije Strateškog plana ostvaren je značajan rast bilance i dobiti, povećan je opseg poslovanja i prošireni su prodajni kanali primjenom suvremenih tehnologija. 
Istarska kreditna banka Umag je u 2016. godini poslovala uspješno, stabilno i sigurno, te ostvarila vrlo dobre financijske rezultate. Neto dobit iznosi 20,6 milijuna kuna, a bilanca Banke krajem godine iznosila je više od 3,2 milijarde kuna i za 4 posto veća je od ostvarenja krajem prethodne godine. Ostvareni rezultati očituju se i u vrlo dobrom prinosu na kapital (ROE), gdje je Banka iskazala prinos veći od 8%, a prinos na imovinu (ROA) iznosio je za 2016. godinu 0,84%. 
Cilj nam je i dalje povećavati kamatonosnu aktivu na način da se brže povećavaju kreditni plasmani, a time i operativna dobit. To znači da i u narednoj godini prioriteti ostaju poticanje kreditne aktivnosti, aktivnosti na naplati dospjelih potraživanja odnosno smanjenje neprihodujućih kredita i daljnje smanjivanje općih i administrativnih troškova. Banka će na području svog djelovanja i dalje aktivno sudjelovati u gospodarskom razvoju i nastaviti s pružanjem kvalitetnih usluga, partnerskih rješenja za naše klijente, povećavanjem efikasnosti poslovanja i uvođenjem novih tehnologija te pružanjem savjeta našim klijentima u realizaciji njihovih zahtjeva."

-

donacije 60 godina banke.gifU umaškom hotelu Melia Coral dana 21. listopada 2016. godine svečano je obilježena 60. godišnjica uspješnog rada i poslovanja Istarske kreditne banke Umag d.d. 
  
U ime Banke uzvanicima su se obratili g. Miro Dodić, predsjednik Uprave Banke, i g. Milan Travan, predsjednik Nadzornog odbora Banke. 
  
Od gostiju s čestitkama su se obratili g. Vili Bassanese, gradonačelnik grada Umaga, gđa Jasna Jaklin Majetić, predsjednica HGK Županijske komore Pula, g. Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka, te g.Valter Flego, župan Istarske županije. 
  
Prigodni program upotpunili su izvođači: Klapa Lungo mare iz Umaga, nagrađivani mladi harmonikaš David Beletić iz Picuda, te vodnjanski Duo magnolija.

Banka uz svoje redovno komercijalno poslovanje osjeća i svoju društvenu odgovornost za zajednicu u kojoj djeluje. Osobita pažnja poklanja se doniranju sredstava onima kojima su najpotrebnija, korisnicima s posebnim potrebama, osobito djeci, tako da je ovom prigodom Banka donirala sveukupno 100.000,00 kuna sljedećim ustanovama i udrugama: Centru za inkluziju i podršku u zajednici Buje, Društvu distrofičara Istre, Dječjem domu Ruža Petrović i Centru za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula, svakome po 25.000,00 kuna.

60 godina banke.gif

Pored dodjela donacija Banka je odala priznanja i dodijelila zahvalnice trima najvjernijim dugogodišnjim štedišama Banke sa štednim računima otvorenim neprekidno od 1959. godine, te ih nagradila dodatnim iznosom od 2.000,00 kuna.

-

sporazum ok 2016.gifPredstavnici Istarske kreditne banke Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije potpisali su 28.04.2016. u Umagu, u sjedištu Istarske kreditne banke Umag d.d. Sporazum o poslovnoj suradnji, što je nastavak uspješne suradnje iz prethodnih godina. U ime Istarske kreditne banke Umag d.d., Sporazum je potpisao predsjednik Uprave g. Miro Dodić, a u ime Obrtničke komore Istarske županije, njezin predsjednik g. Mario Paliska. Potpisivanjem ovog Sporazuma obrtnicima na području Istre, članovima Obrtničke komore Istarske županije, osigurani su povoljniji uvjeti kreditiranja. Kao banka s dugogodišnjom tradicijom, IKB Umag d.d. oduvijek je posebno pratila razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na ovim prostorima.

Zajedničkom suradnjom IKB Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije, obrtnicima članovima Komore na raspolaganju su sljedeće kreditne linije: kratkoročni krediti za obrtna sredstva s rokom otplate do 12 mjeseci, krediti za pripremu turističke sezone 2016. i dugoročni krediti za financiranje trajnih obrtnih sredstava s rokom otplate do 5 godina, dugoročni krediti za nabavu opreme s rokom otplate do 7 godina, te dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata s rokom otplate do 12 godina.

Dugoročni krediti odobravat će se bez valutne klauzule i s valutnom klauzulom u EUR. Bez valutne klauzule na raspolaganju su krediti za trajna obrtna sredstva i krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme na rok otplate do 5 godina. Uz valutnu klauzulu u EUR odobravat će se krediti za trajna obrtna sredstva s rokom otplate do 5 godina, za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme na rok otplate do 7 godina te krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata na rok otplate do 12 godina.

Što se tiče kratkoročnog financiranja, a s obzirom na značaj problematike naplate potraživanja, odnosno likvidnosti, na raspolaganju su krediti za obrtna sredstva bez valutne klauzule. Tu su i krediti za pripremu turističke sezone 2016. koji se odobravaju do 30.06.2016., također bez valutne klauzule. Krediti će se odobravati uz znatno nižu naknadu za obradu kreditnih zahtjeva od redovne, i to u visini 0,40% od iznosa kredita za kratkoročno financiranje odnosno 0,80% od iznosa kredita za dugoročno financiranje. Uvjeti kreditiranja navedenih kreditnih linija povoljniji su od standardne ponude Banke.

Također, Banka će obrtnicima odobravati MasterCard Business kreditnu karticu bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja zaključno do 31.12.2016.

Istarska kreditna banka Umag d.d. male i srednje poduzetnike i obrtnike smatra vrlo važnim poslovnim subjektima na području Istarske županije. Na ovaj se način želi omogućiti održavanje likvidnosti, očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta i daljnji razvoj obrtništva i poduzetništva na našem području kao temeljnom faktoru budućeg razvoja Istre i šire regije, a time i boljeg standarda svih građana ovog područja na kojem djeluje Obrtnička komora Istarske županije.

-

nagrada za poduzetnistvo 1.gifnagrada za poduzetnistvo 3.gif

U Dubrovniku je nedavno završen regionalni summit poduzetnika srednje i istočne Europe "300 najboljih", prilikom kojeg su najuspješnijim organizacijama i pojedincima dodijeljena prestižna priznanja za razvoj poduzetništva. U selekcijski postupak, koji je trajao 20 mjeseci, bili su uključeni brojni poduzetnici, poslovna udruženja, nevladine organizacije i državne institucije. Međunarodni komitet za dodjelu nagrada (16 članova iz 9 europskih zemalja) prepoznao je trud kojeg naša Banka ulaže u vlastiti razvoj, ali i u razvoj svoje lokalne zajednice, gospodarstva i društva u cjelini, te je Predsjednik Uprave g.Miro Dodić u ime Istarske kreditne banke Umag d.d. primio posebno priznanje za razvoj poduzetništva "Stvaratelji za stoljeća".

Ove godine IKB Umag slavi 60 godina svog postojanja, s ciljem da i u idućem razdoblju bude uspješan subjekt na području bankarskog poslovanja, na zadovoljstvo svojih klijenata, dioničara i zaposlenika, kao i cijele zajednice u kojoj naša Banka djeluje punih šest desetljeća.

-

skupstina 2016.gifU kongresnoj dvorani hotela Sol Melia Koral u Umagu 15.04.2016. godine održana je Glavna skupština IKB-a, na kojoj su jednoglasno usvojeni svi prijedlozi odluka po predloženim točkama dnevnog reda. Dioničarima Banke su se obratili g.Miro Dodić, predsjednik Uprave IKB-a, g.Milan Travan, predsjednik Nadzornog odbora i g.Marijan Kovačić, predsjednik Glavne skupštine dioničara Banke.
Predsjednik Uprave naglasio je : "U danim uvjetima, kako gospodarskog i javnog pa tako i bankarskog sektora, poduzeli smo niz mjera na prilagođavanju poslovanja Banke, te Vas sa zadovoljstvom mogu izvijestiti da je Banka u 2015. godini uobičajeno poslovala uspješno, stabilno i sigurno.
Bilanca Banke na dan 31.12.2015. godine iznosila je 3,091 milijardi kuna, što u odnosu na 2014. godine iskazuje rast od 5,6% ili porast od 163,6 milijuna kuna, dok je u bankarskom sektoru došlo do pada u iznosu od 2,4 milijardi ili 0,6%.
Rast naše Banke temelji se, kao i svake godine, na primarnim izvorima i to depozitima građana, poslovnih subjekata i javnog sektora. U 2015. godini ukupni depoziti porasli su u odnosu na prethodnu 2014. godinu za 5,38% ili za 135,7 milijuna kuna, tako da su 31.12.2015.g. iznosili 2,657 milijardi kuna i time premašili plan za 2015. godinu za 38 milijuna kuna.
Uz konstantni rast depozita građana zadnje dvije godine imamo sve veći rast depozita poslovnih subjekata, čiji porast u 2015. godini iznosi 14,2% ili 78,4 milijuna kuna.
Ukupni kreditni plasmani bez financijskih institucija iznosili su 1,681 milijardi, što je povećanje za 66,6 milijuna ili 4,13%, dok je kod plasmana bankarskom sektoru došlo do pada za 2,8%.
S 2015. godinom završilo je srednjoročno razdoblje od 2011. do 2015. godine, u kojem je bilanca Banke porasla za 683 milijuna kuna odnosno prosječno godišnje povećanje iznosilo je 5,3%, što je 7 puta veći relativni porast od rasta ukupnog bankarskog sektora u tom razdoblju.
Učešće naše Banke u bankarskom sektoru svake godine se povećava, tako da je 2012. godine iznosilo 0,62%, 2013. 0,69%, 2014. 0,73% i 2015. godine 0,77%, čime se nastojimo što bolje pozicionirati kao regionalna banka za područje Istre, riječko područje i Zagreb."

-

skupstina 2015.gifUmagu je 10.04.2015.g. održana Glavna skupština IKB-a, na kojoj su jednoglasno usvojeni svi prijedlozi odluka po predloženim točkama dnevnog reda. Skupština je održana u Umagu, u kongresnoj dvorani hotela Sol Melia Koral.
Dioničarima Banke su se obratili g.Miro Dodić, predsjednik Uprave IKB-a, g.Milan Travan, predsjednik Nadzornog odbora i g.Marijan Kovačić, predsjednik Glavne skupštine dioničara Banke.

Predsjednik Uprave g.Dodić istaknuo je da je bilanca Banke na dan 31.12.2014. godine iznosila je 2,928 milijardi kuna, što iskazuje porast u odnosu na prethodnu godinu za 4,3% ili za 121 milijun kuna, a za usporedbu u bankarskom sektoru Hrvatske došlo je do pada za 1,97 milijardi kuna ili za 0,5%. U proteklom petogodišnjem razdoblju ukupna bilanca odnosno aktiva Istarske kreditne banke Umag porasla je za 690 milijuna kuna uz kontinuirano profitabilno poslovanje.

Rast Banke, kao i svake godine, temelji se na primarnim izvorima, tj. depozitima građana, poslovnih subjekata i javnog sektora. Ukupni depoziti porasli su u 2014. godini za 118,72 milijuna kuna, odnosno za 4,94%, te su 31.12.2014. godine iznosili 2,521 milijardi kuna i time premašili plan za 2014. godinu. Posebno je značajno napomenuti da je uz uobičajen rast štednje građana u 2014. došlo do značajanog rasta depozita poslovnih subjekata, koji je iznosio 14,2% ili preko 65 milijuna kuna.

Ukupni kreditni plasmani porasli su za 6,3%, dok je u bankarskom sektoru došlo do pada od 3,8%.

-

dan stednje 2014.gifNa Svjetski dana štednje 31.10. više od 700 učenika nižih razreda osnovnih škola, kao i onih najmanjih koji pohađaju vrtiće, posjetilo je poslovnice Banke u Umagu, Bujama, Buzetu, Pazinu, Poreču, Labinu, Žminju, Rijeci, Savudriji, Novigradu i dr. Djeca su dobila odgovore na svoja pitanja o tome što se radi u banci i zašto je važno štedjeti, a posebno su se razveselila prigodnim poklonima i balonima s kojima su napustili poslovnice.

Svjetski dan štednje ustanovljen je kao sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara, koji je održan 31. listopada 1924. u Milanu. Tada su se sastali predstavnici svjetskih štednih ustanova želeći pronaći izlaz iz krize, koju je prouzročio Prvi svjetski rat. Sudionici kongresa suglasili su se da je štednja prijeko potrebna za razvoj čovječanstva te je Svjetski dan štednje ustanovljen za najšire svjetsko populariziranje te spoznaje.

Svim građanima i poslovnim partnerima, kao i svim našim štedišama, čestitamo Svjetski dan štednje.

-

sporazum pos ngd 2014.gifNastavno na uspješnu zajedničku suradnju iz ranijih godina u realizaciji projekata Grada Novigrada-Cittanova, danas je u Umagu, u sjedištu Istarske kreditne banke Umag d.d. potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji vezano na Program poticane stanogradnje kojeg zajednički provode Grad Novigrad-Cittanova i tvrtka Neapolis d.o.o. kao nositelj realizacije važnih projekata i investicija Grada Novigrada-Cittanova. U ime Istarske kreditne banke Umag d.d. Ugovor je potpisao predsjednik Uprave g. Miro Dodić, u ime Grada Novigrada-Cittanova gradonačelnik g. Anteo Milos, a u ime trgovačkog društva Neapolis d.o.o., direktor g. Suad Kamber. Potpisivanjem ovog Ugovora kupcima stanova iz Programa poticane stanogradnje Grada Novigrada osigurani su povoljniji uvjeti kreditiranja, u skladu s dugogodišnjom tradicijom Banke, koja je u svojem dosadašnjem poslovanju oduvijek posebno pratila potrebe stanovništva na ovim prostorima.

Krediti će se odobravati s valutnom klauzulom u EUR, na rok otplate do 30 godina, bez depozita i uz naknadu od 0,50% od odobrenog iznosa kredita. Kamatna stopa po ovim kreditima je promjenjiva i jednaka je 6-mjesečnoj stopi NRS1 za EUR uvećanoj za 3,18 p.p, godišnje (što trenutno iznosi 5,95%, EKS 6,16%). U prve tri godine otplate kredita kamatna stopa je fiksna i iznosi 5,00% godišnje (EKS 5,16%).

S obzirom na još uvijek tešku ekonomsku i socijalnu situaciju, IKB želi maksimalno izaći u susret i pomoći u rješavanju stambenog pitanja ponajprije mladim obiteljima, kako bi uz što povoljnije uvjete zadovoljili jednu od elementarnih potreba svakog čovjeka – potrebu za sigurnošću i domom. Osim toga, na ovaj se način želi potaknuti i oživljavanje sektora građevinarstva na području grada Novigrada, a time i boljeg standarda svih građana ovog područja.

-

skupstina 2014.gifGlavna skupština IKB-a održana je 11.04.2014. u Umagu, u kongresnoj dvorani hotela Sol Melia Koral. Na skupštini su razmatrana i prihvaćena izvješća o poslovanju Banke u 2013.g. te je donešena odluka o raspodjeli dobiti. Dioničarima Banke su se obratili g.Miro Dodić, predsjednik Uprave IKB-a, g.Milan Travan, predsjednik Nadzornog odbora i g.Marijan Kovačić, predsjednik Glavne skupštine dioničara Banke.
Gospodin Dodić je istaknuo da se poslovanje Istarske kreditne banke u 2013. godini odvijalo u uvjetima financijske, gospodarske i ekonomske krize u globalnom i lokalnom okruženju. Usprkos navedenom, bilanca Banke na dan 31.12.2013. godine iznosila je 2,81 milijardi kuna, što iskazuje porast u odnosu na 31.12.2012. za 5,01% ili za 134,38 milijuna kuna, a u bankarskom sektoru Hrvatske došlo je do pada za 0,5%. Rast bilance je proizašao na osnovi primarnih izvora tj. depozita građana, poslovnih subjekata i javnog sektora.
Ukupni depoziti su porasli za 116 milijuna kuna tako da su iznosili 2,4 milijardi kuna, čime je za 2,9% premašen plan za 2013. godinu. Kreditni plasmani privredi, obrtnicima, stanovništvu i javnom sektoru povećani su za 2,5%. Značajno povećanje plasmana je došlo i ulaganjem u vrijednosne papire, čime je ostvareno 16,9 milijuna kuna kamatnih prihoda.
U 2012. godini Banka je povećala svoje učešće u ukupnoj bilanci bankarskog sektora s 0,62% na 0,67%, a u 2013. godini s 0,67% na 0,71%, te će Uprava Banke i u narednom razdoblju posebnu pažnju posvetiti što boljem tržišnom pozicioniranju IKB-a kao regionalne banke za područje Istre, riječkog područja i Grada Zagreba.
I u ovoj godini za prva tri mjeseca Banka je nastavila pozitivan trend u poslovanju, kako po pitanju stanja aktive i pasive, tako i u računu dobiti i gubitka, gdje se nastavlja trend porasta neto kamatnog i nekamatnog prihoda, uz pad administrativnih troškova i bolju naplatu djelomično nadoknadivih plasmana, čime se osigurava porast operativne dobiti

-

sporazum sa OKI 2014.gifPredstavnici IKB Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije potpisali su 14.03.2014.g. Sporazum o poslovnoj suradnji, što je nastavak uspješne suradnje iz prethodnih godina. U ime IKB Umag d.d., Sporazum je potpisao predsjednik Uprave g. Miro Dodić, a u ime Obrtničke komore Istarske županije, njezin predsjednik g. Mario Paliska. Potpisivanjem ovog Sporazuma obrtnicima na području Istre, članovima Obrtničke komore Istarske županije, osigurani su povoljniji uvjeti kreditiranja, u skladu s dugogodišnjom tradicijom Banke, koja je u svojem dosadašnjem poslovanju oduvijek posebno pratila razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na ovim prostorima.

Zajedničkom suradnjom IKB Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije, obrtnicima članovima Komore na raspolaganju su sljedeće kreditne linije: kratkoročni krediti za obrtna sredstva s rokom otplate do 12 mjeseci, krediti za pripremu turističke sezone 2014., dugoročni krediti za financiranje trajnih obrtnih sredstava s rokom otplate do 5 godina, dugoročni krediti za nabavu opreme s rokom otplate do 7 godina, te dugoročni krediti za kupnju i izgradnju poslovnih objekata s rokom otplate do 12 godina.

Dugoročni krediti odobravat će se s valutnom klauzulom u EUR, uz kamatnu stopu za trajna obrtna sredstva: 3-mjesečni EURIBOR + 6,50 p.p. do 3-mjesečni EURIBOR + 7,50 p.p, godišnje, promjenjiva, ovisno o bonitetu klijenta, te za nabavu opreme ili pojednih dijelova opreme te za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata uz kamatnu stopu: 3-mjesečni EURIBOR + 5,50 p.p. do 3-mjesečni EURIBOR + 6,50 p.p, godišnje, promjenjiva, ovisno o bonitetu klijenta. S obzirom na značaj problematike naplate potraživanja, odnosno likvidnosti, poseban naglasak stavljen je na kreditiranje obrtnih sredstava, gdje kamatna stopa za kratkoročno financiranje iznosi 7,5% godišnje, i to bez valutne klauzule. Tu su i krediti za pripremu turističke sezone 2014. koji se odobravaju do 30.06.2014. uz povoljnu kamatnu stopu od 6,50% godišnje, također bez valutne klauzule. Krediti će se odobravati uz znatno nižu naknadu za obradu kreditnih zahtjeva od redovne.

Banka će obrtnicima odobravati MasterCard Business kreditnu karticu namijenjenu poslovnim subjektima bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja zaključno do 31.12.2014. godine.

-

djecji dom pula 2014 12.gifU ovo predblagdansko vrijeme darivanja, kada smo svi u mislima s našim najdražima, moramo se prisjetiti i onih koji nemaju tu sreću da božićne i novogodišnje blagdane provedu u toplini vlastitog doma sa svojom obitelji. Iz tog razloga Istarska kreditna banka Umag d.d. odlučila je donirati sredstva u visini od 12.000 kn za potrebe djece smještene u Dječjem domu "Pula".

Nadamo se da ćemo ovom donacijom pomoći vrijednim djelatnicima Doma da svojim štićenicima dočaraju svu toplinu doživljaja Božića i novogodišnjih blagdana te da ih veselo proslave u okruženju svoje velike obitelji.

-

buje 25 godina.gifPoslovnica banke u Bujama ove godine obilježava 25. godišnjicu osnivanja i uspješnog djelovanja tijekom kojeg je značajno doprinijela sveukupnom poslovanju Banke te napretku Bujštine i dobrobiti njezinih građana i poslovnih subjekata.
Ovaj značajan jubilej Poslovnica je obilježila druženjem s gostima - klijentima, sugrađanima i predstavnicima javnih institucija, a skupu se obratio gradonačelnik Grada Buja gospodin Edi Andreašić, zaželjevši Banci još puno uspješnih godina poslovanja u Gradu Buje.
Goste je pozdravila i gospođa Marina Vidič, članica Uprave Banke izrazivši zadovoljstvo iskazanim rezultatima rada poslovnice Buje, koja je u proteklih 25 godina otvorila na tisuće računa pa tako danas ima aktivnih 1443 računa poslovnih subjekata i 31845 raznih računa građana: od devizne i kunske štednje, tekućih, žiro, kartičnih i kreditnih računa.

-

dan stednje 2013.gifSvjetski dan štednje je u Istarskoj kreditnoj banci Umag obilježen brojnim posjetama mališana iz vrtića i škola. Djeca koja u posjetu IKB-u dolaze prepuna pitanja i želje za novim saznanjima, iz banke odlaze sa simboličnim poklonima i bogatiji informacijama o Danu štednje i o tome što se to u banci radi. Naše poslovnice u Umagu, Poreču, Puli, Buzetu, Pazinu, Žminju, Bujama, Novigradu, Savudriji i drugima bogatije su za dašak vedrine koju su radoznala djeca sa sobom donijela i ostavila svima koji su se u poslovnicama zatekli.

-

obrtnicki sajam pula 2013.gifIKB je tradicionalno glavni pokrovitelj Obrtničkog sajma Istre (Pula od 10. do 13. listopada 2013. godine, u montažnoj hali na parkiralištu Karolina), u organizaciji Obrtničke komore Istarske županije.
Sajam je namijenjen prvenstveno obrtnicima i poduzetnicima-proizvođačima, te trgovcima opremom, materijalom i sirovinom za daljnju proizvodnju.
IKB prati potrebe malih poduzetnika, a s Obrtničkom komorom Istarske županije je potpisan sporazum kojim se članovima Obrtničke komore odobravaju krediti po posebnim uvjetima. Također, svi obrtnici članovi Komore mogu dobiti Mastercard business kreditnu karticu do kraja godine bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja.

-

skupstina 2013.gifU Umagu je 05.04.2013.g. održana Glavna skupština IKB-a, na kojoj su jednoglasno usvojeni svi prijedlozi odluka po predloženim točkama dnevnog reda. Skupština je održana u Umagu, u Meeting centru hotela Sol Umag.
Dioničarima Banke su se obratili g.Miro Dodić, predsjednik Uprave IKB-a, g.Milan Travan, predsjednik Nadzornog odbora i g.Marijan Kovačić, predsjednik Glavne skupštine dioničara Banke.
G.Miro Dodić istaknuo je da je kvalitetnom poslovnom politikom, prilagodbom tržišnim uvjetima te povećanjem interne efikasnosti Banka ostvarila dobit iz bankarskog poslovanja u iznosu od 96,4 milijuna kuna, što je samo 2% manje od ostvarenja u 2011. Bruto dobit u 2012. godini ostvarena je u iznosu od 21,5 milijuna kuna, što je za 7,7% manje od prethodne 2011. godine. Neto dobit iznosila je 17,2 milijuna kuna čime je Banka uspjela zadržati stabilnu razinu profitabilnosti. Prinos na aktivu iznosio je 0,82%, a povrat na kapital 6,32%.
Praćenje financijskih potreba građana, intenzivno fokusiranje na segment malog i srednjeg poduzetništva uz praćenje projekata koji potiču razvoj realnog sektora nastavljaju i dalje biti osnovne strateške smjernice rasta i razvoja IKB-a. Dugoročne politike poslovanja uvijek su usmjerene na ostvarivanje rasta iznad prosjeka rasta tržišta, povećanje efikasnosti i što racionalnije upravljanje troškovima. Poseban naglasak i dalje će se stavljati na unaprjeđenje kvalitete usluge klijentima, komunikaciju s njima i razumijevanje njihovih specifičnih potreba u trenutačnom tržišnom okruženju.

-

ikb oki 2013 03 01.gifPredstavnici Istarske kreditne banke Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije potpisali su 01.03.2013.g. u sjedištu Istarske kreditne banke Umag d.d. u Umagu Sporazum o poslovnoj suradnji, što je nastavak uspješne suradnje iz 2011. i 2012. godine. U ime Istarske kreditne banke Umag d.d., Sporazum je potpisao predsjednik Uprave g. Miro Dodić, a u ime Obrtničke komore Istarske županije, njezin predsjednik g. Mario Paliska. Potpisivanjem ovog Sporazuma obrtnicima na području Istre, članovima Obrtničke komore Istarske županije, osigurani su povoljniji uvjeti kreditiranja.
Zajedničkom suradnjom Istarske kreditne banke Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije, obrtnicima članovima Komore na raspolaganju su slijedeće kreditne linije: kratkoročni krediti za obrtna sredstva s rokom otplate do 12 mjeseci, krediti za pripremu turističke sezone 2013. i dugoročni krediti za financiranje trajnih obrtnih sredstava s rokom otplate do 5 godina, dugoročni krediti za nabavu opreme s rokom otplate do 7 godina, te dugoročni krediti za kupnju i izgradnju poslovnih objekata s rokom otplate do 12 godina.
Također, Banka će obrtnicima odobravati MasterCard Business kreditnu karticu namijenjenu poslovnim subjektima bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja zaključno do 31.12.2013.
Više informacija putem sljedećeg linka...

-

dan stednje 2012.gifI ove godine naša banka obilježava 31.listopad, Svjetski dan štednje, i to na način da se najmlađima prenese značenje i važnost štednje za njihovu budućnost. Tako su naše poslovnice u Umagu, Poreču, Puli, Buzetu, Pazinu, Rovinju, Bujama, Novigradu, Viškovu, Savudriji i drugima posjetili brojni mališani iz vrtića i iz školskih klupa, koji su našu banku napustili sa simboličnim poklonima i bogatiji za saznanja o tom datumu vrijednom obilježavanja.

-

crofish 2012.gifU Umagu su 04.05.2012. otvorene manifestacije Međunarodni sajam ribarstva i ribarske opreme "Crofish" i "Umag land", sajam agroproizvoda. Istaknuti gosti sajma na otvaranju bili su potpredsjednik Vlade g.Radimir Čačić i ministar poljoprivrede g.Tihomir Jakovina.

Posjetitelji sedmog po redu "Crofish-a" mogu kupiti proizvode mora i upoznati se s novostima iz ribarstva.
"Umag land" organizira se treću godinu zaredom.

IKB Umag tradicionalno podupire ove manifestacije, kao i malo i srednje poduzetništvo općenito, te smo putem štanda prisutni na navedenim manifestacijama.

-

obrtnicki sajam pula 2012 10.gifJubilarni 15. Obrtnički sajam održao se i ove godine na Karolini u Puli, od 04. do 07.10.2012. Prijavljeno je bilo više od 190 izlagača, obrtnika koji se pretežito bave proizvodnim djelatnostima.
Istarska kreditna banka Umag je je bila, već tradicionalno, glavni sponzor sajma, pokazujući time svoje opredjeljenje da prati razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

-

sajam sporta 2012.gifU petak, 27. travnja u 11 sati pred brojnim posjetiteljima otvoren je 2. sajam sporta i slobodnog vremena "Umag sport" i 15. sajam cvijeća "Umag floria". Naša je banka jedan od pokrovitelja navedenih dešavanja, te će svoje usluge prezentirati putem štanda na ulazu u glavni šator. Pozivamo posjetitelje da se upoznaju sa zbivanjima na sajmovima te da se upoznaju s aktualnom ponudom proizvoda i usluga Istarske kreditne banke Umag.

-

skupstina 2012.gif05.04.2012.g. održana je Glavna skupština IKB-a, na kojoj su razmatrana i prihvaćena izvješća o poslovanju Banke u 2011.g. te je donešena odluka o raspodjeli dobiti. Skupština je održana u Umagu, u Meeting centru hotela Sol Umag.
Dioničarima Banke su se obratili g.Miro Dodić, predsjednik Uprave IKB-a, g.Milan Travan, predsjednik Nadzornog odbora i g.Marijan Kovačić, predsjednik Glavne skupštine dioničara Banke.

Predsjednik Uprave IKB-a g.Miro Dodić je istaknuo da je povećanim obujmom poslovanja, uz niže prosječne kamate, povećan neto kamatni prihod za 12,8% i neto nekamatni prihod za 7,1%, što je osiguralo povećanje dobiti iz bankarskog poslovanja za 10,8%. Radi veće sigurnosti u 2011. godini Banka je i dalje nastavila veće izdvajanje u rezervacije, i to uz povećanje od 34,9%, tako da je bruto dobit iznosila 23,3 milijuna kuna. Po odbitku poreza, neto dobit je iznosila 18,7 milijuna kuna, što je gotovo 1 milijun kuna ili 5% više od prethodne godine. Ovi rezultati su još značajniji kada se uzme u obzir da je prema nerevidiranim podacima od 32 banke u Hrvatskoj, njih osam završilo poslovnu godinu s gubitkom.

Banka je i ovu godinu započela s uspješnim poslovanjem. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvaren je porast plasmana gospodarstvu za 14,5%, porast ulaganja u likvidne vrijednosne papire za 24,7%, povećanje depozita odnosno štednje za 7,7%, od čega je porast dugoročno oročenih depozita 20,5%. Na osnovi tih podataka postignut je rast prihoda uz zadržavanje niskog rasta troškova, čime će prema prvim procjenama dobit biti veća za više od 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

-

sporazum sa OKI 2.gifPredstavnici IKB Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije potpisali su 01.03.2012. u Umagu Ugovor o poslovnoj suradnji, što je nastavak uspješne suradnje iz 2011. godine. Potpisivanjem ovog Ugovora obrtnicima članovima Obrtničke komore Istarske županije osigurani su povoljniji uvjeti kreditiranja.

Obrtnicima članovima Komore na raspolaganju su slijedeće kreditne linije: kratkoročni krediti za obrtna bez valutne klauzule s rokom otplate do 12 mjeseci, dugoročni krediti za financiranje trajnih obrtnih sredstava rokom otplate do 5 godina, dugoročni krediti za nabavu opreme rokom otplate do 7 godina, te dugoročni krediti za kupnju i izgradnju poslovnih objekata rokom otplate do 12 godina.

Dugoročni krediti odobravat će se s valutnom klauzulom u EUR, uz kamatnu stopu u rasponu od 3-mjesečni EURIBOR + 5,50 p.p. do 3-mjesečni EURIBOR + 6,50 p.p, godišnje, promjenjiva, uz poček od 1 do 2 godine. Obzirom na značaj problematike likvidnosti, poseban naglasak je dat na kreditiranje obrtnih sredstava, gdje kamata za kratkoročno financiranje iznosi 7,5% godišnje, bez valutne klauzule. Krediti će se odobravati uz 50% nižu naknadu za obradu kreditnih zahtjeva od redovne.

Također, Banka će obrtnicima odobravati MasterCard Business kreditnu karticu namijenjenu poslovnim subjektima bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja zaključno do 31.12.2012.

Više informacija putem sljedećeg linka...

-

stand 2011.gifOd 06-09.10.2011. u Puli se održao 14. Obrtnički sajam Istre, na uobičajenoj lokaciji Karoline. Ove godine bilo je prisutno 198 izlagača, pretežito iz Istre, ali i iz ostalih dijelova Hrvatske, kao i inozemstva.
Naša je banka već tradicionalno glavni sponzor Obrtničkog sajma, s obzirom da je suradnja s obrtnicima jedna od strateških zadaća u našoj poslovnoj politici.
Ovom prilikom ističemo posebne kreditne linije namijenjene suradnji s istarskim obrtnicima, prema Sporazumu o poslovnoj suradnji potpisanim s Obrtničkom komorom Istarske županije.

-

skupstina 2010.gif U hotelu "Kristal" u Umagu je 16.04.2010.g. održana redovna godišnja skupština IKB-a. Dioničari banke prisutni na skupštini, koji su predstavljali vlasnike više od 90% dionica banke, usvojili su jednoglasno sve predložene odluke.
Dioničarima su se obratili predsjednik Uprave g. Miro Dodić i predsjednik Nadzornog odbora g. Milan Travan, dok je skupštinu vodio njen predsjednik g. Mario Kovačić.
U svom govoru, g. Dodić naglasio je da je poslovanje Istarske kreditne banke, kao i ostalih hrvatskih banaka, u 2009. godini bilo pod utjecajem smanjenih neto kamatnih prihoda i skoka rezerviranja po plasmanima, uslijed globalne i regionalne recesije.
Tijekom 2009. godine bilanca je povećana za 10,9 milijuna kuna te je iznosila 2,247 milijardi kuna. Učešće kredita je ostalo na razini od 64,6 posto bilance, kao i 2008.g., s vrijednosti od 1.452 milijuna kuna. Međutim, kreditna aktivnost je bila značajna te je Istarska kreditna banka u prošloj godini plasirala ukupno 2.206 kredita u ukupnom iznosu od 658 milijuna kuna.
IKB je do kraja prosinca 2009.g. ostvarila 26,66 milijuna kuna dobiti prije oporezivanja, odnosno 21,31 milijuna kuna neto dobiti. Ovakvim rezultatom Banka je postigla za dioničare, u uvjetima recesije, povrat na uloženi kapital od visokih 13,1%.

-

vidulin 2.gifU sklopu strateškog poslovnog plana Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, s ciljem osiguranja i unapređenja kvalitete poslovnog odnosa sa sadašnjim i budućim klijentima Banke, od 01. siječnja 2010. godine izvršila je kadrovsko pojačanje i imenovala Direktora korporativnog bankarstva g. Milenka Vidulina.

Gospodin Vidulin je osoba s dugogodišnjim radnim iskustvom u financijsko-bankarskom sektoru u kojem je obnašao značajne funkcije od Financijskog direktora u Uljaniku d.d. Pula, Direktora Direkcije za gospodarstvo i sredstva u Istarskoj banci d.d. Pula, Predsjednika Uprave Istarske banke d.d. Pula do Direktora regionalnog centra Istra u Zagrebačkoj banci.

Gospodin Vidulin će biti zadužen za upravljanje poslovnim odnosom s tvrtkama, lokalnim upravama, udrugama i drugim većim klijentima Banke u cilju osiguranja maksimalne kvalitete usluge, kako u kreditnom i depozitnom poslovanju, tako i u svim drugim financijskim uslugama koje naša Banka pruža.

Djelokrug rada s klijentima bit će na nivou cijele Banke, a sjedište rada g. Vidulina bit će na adresi J. Žakna 4b (Šijana), Pula, tel. 052 504-140, e-mail adresa: milenko.vidulin@ikb.hr

-

djeca dan stednje 2009.gifI ove su godine IKB uoči 31. listopada - Svjetskoga dana štednje u njenom sjedištu, ali i poslovnicama širom Istre, posjetili učenici nižih razreda osnovnih škola, kao i oni najmanji koji pohađaju vrtiće. Učenici su dobili od Banke prigodan dar, ali i korisne informacije o važnosti i nužnosti štednje.

Svjetski dan štednje ustanovljen je kao sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara, koji je održan 31. listopada 1924. u Milanu. Tada su se sastali predstavnici svjetskih štednih ustanova želeći pronaći izlaz iz krize, koju je prouzročio Prvi svjetski rat. Sudionici kongresa suglasili su se da je štednja prijeko potrebna za razvoj čovječanstva te je Svjetski dan štednje ustanovljen za najšire svjetsko populariziranje te spoznaje. Tu je odluku donijelo 350 delegata iz 27 zemalja.

-

motovun otvorenje.gifKako bi bila što dostupnija svojim klijentima, 29. svibnja 2009. započela je s radom 24. poslovnica Istarske kreditne banke Umag d.d. u Motovunu.

Na svečanom otvorenju prisustvovali su brojni poduzetnici i građani s Motovunštine, kao i čelnici Banke. Tom prigodom voditelj poslovnice Motovun g.Hrvoje Fabris istaknuo je da je politika poslovanja Istarske kreditne banke Umag d.d. usmjerena na poslovanje malih i srednjih poduzetnika i obrtnika. Motovun i motovunština kao agroturističko područje ima povoljne predispozicije za budućnost te se otvaranjem ove poslovnice žele dati novi impulsi bržeg razvoja i sveukupnog boljitka tog područja.

Radno vrijeme poslovnice bit će radnim danom od 08,00 do 12,00 i 17,30 do 19,30, a subotom 08,00 do 12,00 sati.

-

skupstina 2009 1.gifU hotelu Sol Umag u Umagu 09.04.2009.g. održana je Glavna skupština IKB-a, na kojoj su razmatrana izvješća o poslovanju Banke u 2009.g. te je donešena odluka o raspodjeli dobiti.

Dioničarima Banke su se obratili g.Miro Dodić, predsjednik Uprave IKB-a, g.Milan Travan, predsjednik Nadzornog odbora i g.Marijan Kovačić, predsjednik Glavne skupštine dioničara Banke.

U 2008. godini zabilježeno je uspješno poslovanje i rast Banke u cjelini. Rast bilance ostvaren je temeljem:
- rasta depozita
- dokapitalizacije Banke u iznosu od 33 milijuna kuna
tj. Banka se nije zaduživala u inozemstvu.

 

rezultati 2009.gifRast bilance u 2008. godini iznosio je ukupno 118,2 milijuna kuna, što je povećanje od 5,58%. Ukupna vrijednost bilance na kraju 2008.g. bila je 2.24 mlrd kuna.

Neto dobit od ukupno 27,43 mil kn raspoređuje se na dividendu u iznosu od 12,58 milijuna kuna, dok su izdvajanja u zadržanu dobit 14,85 milijuna kuna.
-

izložba.gifU četvrtak, 26.02.2009.g. u prostorijama IKB-a u Obrtničkom domu u Poreču održano je otvorenje izložbe i promocija mape "Istra u akvarelu" autora gospodina Stanka Crnkovića. U prisutnosti brojnih istaknutih gostiju, izložbu je otvorila gospođa Gordana Restović, dok je poemu posvećenu umjetniku, otisnutu u mapi, pročitao autor Drago Orlić.

Izloženi akvareli mogu se pogledati u Obrtničkom domu u Poreču tijekom ožujka ove godine.

-

Obaviještavamo sve klijente da je od dana 22. prosinca 2008. ponovno u funkciji novoobnovljena šalter sala u sjedištu Banke u Umagu, od sada u novom, suvremeno opremljenom prostoru.

-

skupstina 2011.gifU petak, 15.travnja 2011.g. održana je redovna Glavna skupština IKB-a, u Meeting centru hotela Umag, u Umagu. Prisutni dioničari predstavljali su gotovo 90% vlasnika Banke. Svi predloženi zaključci Skupštine prihvaćeni su jednoglasno. Skupštinu je vodio njen predsjednik, g.Mario Kovačić.
Prisutnima se obratio Predsjednik Uprave Miro Dodić i naglasio da je Banka ne samo zadržala tržišnu poziciju na bankarskom tržištu kao 13. banka po veličini od 33 banke, već je i povećala udio u ukupnoj aktivi bankarskog sektora Hrvatske. Ukupna aktiva Banke na kraju 2010. godine iznosila je 2,42 milijarde kuna što je povećanje u odnosu na 2009. godinu za 7,6%. Ukupni depoziti porasli su za 136,6 milijuna kuna ili za 7,1% odnosno iznosili su 2,060 milijarde kuna. To ukazuje na činjenicu da je rast Banke gotovo u potpunosti u koleraciji s rastom primarnih izvora sredstava – depozita naših klijenata, što je u skladu sa strateškim opredjeljenjem Banke.
U uvjetima recesije, ulaska u Europsku uniju i oporavka gospodarstva, plan je da dugoročno Banka ostane jaka regionalna banka s prisutnošću i u glavnom financijskom i gospodarskom središtu u Zagrebu (početkom lipnja ove godine otvara se nova poslovnica i Poslovni centar Zagreb), uz prosječni godišnji rast bilance od 5% na temelju rasta primarnih izvora sredstava i daljnjeg širenja poslovne mreže i uvođenja novih kanala prodaje.

-

crofish 2011.gifNa umaškoj Novoj obali je 06.05.2011.g., na dan grada Umaga, otvoren 6.Crofish, sajam ribarstva i ribarske opreme. Sajam je pred brojnim visokim gostima otvorio župan Istarske županije gospodin Ivan Jakovčić.
IKB je ponovno pokazala povezanost s malim i srednjim poduzetništvom svojim prisustvom na sajmu, kao i značajnim sponzorstvom nad ovogodišnjom manifestacijom.

-

rijeka nova poslovnica 2.gifPoštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da Istarska kreditna banka Umag - podružnica Rijeka od ponedjeljka 31.05.2010. posluje na novoj lokaciji u Rijeci (Stari grad), na adresi Janeza Trdine 6, uz Pavlinski trg. Na istoj adresi nalazi se i bankomat.

Radno vrijeme podružnice Rijeka za klijente je radnim danom od 8:00 do 16:00 sati (utorkom do 18:00), a subotom od 08:00 do 12:00 sati.

Svojim postojećim i budućim klijentima i poslovnim partnerima želimo nastavak uspješne suradnje i u novim prostorima, u neposrednoj blizini Korza i garažnih prostora u centru grada.

-

zlatna kuna.gifU Rovinju je 05.10.2010.g. održana svečana sjednica Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Pula, prilikom koje su dodijeljene Zlatne plakete za najuspješnija trgovačka društva u Istarskoj županiji.

Veliko nam je zadovoljstvo objaviti da je naša banka dobitnik te prestižne nagrade u kategoriji banaka i drugih financijskih institucija.

Nagradu je primio Predsjednik uprave IKB-a gospodin Miro Dodić.

-

sajam 2010.gifGlavni sponzor ovogodišnjeg Obrtničkog sajma Istre tradicionalno je bila Istarska kreditna banka Umag, pokazujući zorno da je IKB od samih početaka svojeg poslovanja uz malo i srednje poduzetništvo.

Na sajamskom prostoru na Karolini u Puli predstavilo se 210 izlagača, od kojih polovica iz Istarske županije.

IKB je na sajmu imao svoj štand, na kojem su se građani i poduzetnici mogli upoznati s paletom proizvoda i usluga banke.

-

dan stednje 2010.gifI ove su godine IKB uoči 31. listopada - Svjetskoga dana štednje u njenom sjedištu, ali i poslovnicama širom Istre, posjetili učenici nižih razreda osnovnih škola, kao i oni najmanji koji pohađaju vrtiće. Učenici su dobili od Banke prigodne darove, ali i korisne informacije o važnosti i nužnosti štednje.

Svjetski dan štednje ustanovljen je kao sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara, koji je održan 31. listopada 1924. u Milanu. Tada su se sastali predstavnici svjetskih štednih ustanova želeći pronaći izlaz iz krize, koju je prouzročio Prvi svjetski rat. Sudionici kongresa suglasili su se da je štednja prijeko potrebna za razvoj čovječanstva te je Svjetski dan štednje ustanovljen za najšire svjetsko populariziranje te spoznaje. Tu je odluku donijelo 350 delegata iz 27 zemalja.