Obavijest o izmjenama i dopunama Općih uvjeta izvršenja SEPA izravnih terećenja (osnovna HRK SDD shema) s primjenom od 01. veljače 2020. godine

Poštovani klijenti,

 

Obavještavamo Vas o izmjenama Općih uvjeta izvršenja SEPA izravnih terećenja (osnovna HRK SDD shema) s primjenom od 01. veljače 2020. godine:

 

  • U glavi IV. Izvršenje SEPA izravnog terećenja u članku 5. izmijenjen je dio gdje umjesto navođenja vremena- 11:00h do kada će na datum valute Banka izvršiti naloge Sepa izravnih terećenja sada stoji  da se nalozi izvršavaju sukladno Terminskom planu tako da prva rečenica u članku 5. glasi:  

„Banka će izvršiti SEPA izravno terećenje na datum izvršenja, koji je naveden u platnoj transakciji SEPA izravnog terećenja, jednokratno, u punom iznosu, ako je transakcija SEPA izravnog terećenja uredno zaprimljena u Banci kroz sustav za namiru, ako na platiteljevom transakcijskom računu u kunama ima dovoljno sredstava za izvršenje transakcije u punom iznosu zajedno s pripadajućom naknadom Banke u skladu s Tarifom naknada i Terminskim planom, te uz uvjet da ne postoje ugovorene zabrane i ograničenja od strane platitelja ili zakonske zapreke za izvršenje platne transakcije SEPA izravnog terećenja.“

Izmijenjeni Opći uvjeti izvršenja SEPA izravnih terećenja (osnovna HRK SDD shema)  koji će biti u primjeni od 01. veljače 2020. godine objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

 

U Umagu, studeni 2019. godine