Obavijest o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Poštovana / Poštovani,

Odlukom Vijeća Europske unije 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

Istarska kreditna banka Umag d.d. pristupila je Etičkom kodeksu, čime jamči kako će pri uvođenju eura kontinuirano doprinositi transparentnosti i zaštiti potrošača te postupati prema najvišim standardima čuvajući interese svojih klijenata.

Brojevi Vaših računa, kartice i PIN-ovi ostat će nepromijenjeni te uvođenje eura neće utjecati na valjanost postojećih ugovora koje imate zaključene s Bankom. Iznosi navedeni u kuni u ugovorima smatraju se iznosima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.  

Bitne informacije koje se odnose na proizvode i usluge koje koristite, navodimo u nastavku. 

Pravila preračunavanja i fiksni tečaj konverzije

Na dan uvođenja eura 1. siječnja 2023. godine Banka će, bez naknade, novčane iznose na svim Vašim transakcijskim, depozitnim, štednim i kreditnim računima uključujući kreditne kartice, plaćanje na rate, prekoračenje/okvirni kredit po računu i svim ostalim uslugama i evidencijama u kuni preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, koji je utvrđen Uredbom Vijeća Europske unije i iznosi:

1 euro = 7,53450 kuna.

Preračunavanje novčanih iznosa u kuni u iznos u euru provest će se sukladno članku 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22 i 88/22) primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa, u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, na dvije decimale s točnošću od jednog centa, a na temelju treće decimale, i to na sljedeći način:

  • ako je treća decimala manja od pet (broj od 0 do 4), druga decimala ostaje nepromijenjena (iznos u centima ostaje isti);
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet (broj od 5 do 9), druga decimala povećava se za jedan (iznos u centima zaokružuje se na viši cent).

Primjer:                                                                                                       Fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna

Stanje na računu u kunama

na dan 31.12.2022.

Stanje na računu u eurima

na dan 01.01.2023. prije zaokruživanja

Stanje na računu u eurima

na dan 01.01.2023. nakon zaokruživanja

100,00 kuna

13,272 eura

13,27 eura

150,00 kuna

19,908 eura

19,91 eura

Napomena za multivalutne transakcijske račune:

Ako ćete na dan uvođenja eura na Vašem multivalutnom transakcijskom računu imati sredstva u euru, taj iznos eura pribrojit će se stanju u euru prethodno preračunatom iz kune.

Dvojno iskazivanje cijena

U razdoblju od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine Banka će iznose u kunama iskazivati u kunama i eurima, te će u navedenom razdoblju dvojno iskazivati sljedeće informacije za potrošače:

-       iznose naknada u Izvodu iz tarife naknada za vršenje bankarskih usluga za potrošače na web stranicama i u poslovnicama,

-       početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja u izvatcima o stanju i prometu na transakcijskom računu koji je do dana uvođenja eura bio u kunama,

-       stanje računa, iznos prekoračenja i raspoloživog stanja u internetskom (iKBnet Active, iKBnet Info) i mobilnom bankarstvu (mIKB Active) za transakcijski račun,

-       ponuđeni predefinirani iznosi na ekranu bankomata, pri isplati gotovog novca, te stanje računa kod upita u stanje računa, na ekranu bankomata i listiću koji se ispisuje,

-       ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS) kod ugovora o potrošačkom kreditu u kuni koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura,

-       stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo, a neplaćeno dugovanje kod godišnje obavijesti o stanju kredita u kuni,

-       stanje depozita kod godišnje obavijesti o stanju depozita u kuni.

Kako do eura – zamjena kuna u eure i predopskrba

Najjednostavniji način zamjene kuna u eure je polaganje gotovog novca kuna na račun u Banci prije uvođenja eura. Tako položene kune automatski će se na dan uvođenja eura preračunati u eure bez naknade uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

U prosincu 2022. godine moći ćete se u Banci opskrbiti početnim paketima eurokovanica koje se ne smiju puštati u optjecaj niti koristiti kao zakonsko sredstvo plaćanja prije 1. siječnja 2023. godine. Osim početnim paketima eurokovanica, poslovni subjekti moći će se predopskrbiti gotovim novcem eura u postupku posredne ili pojednostavljene posredne predopskrbe.

Tijekom cijele 2023. godine zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura bez naknade bit će moguća u bankama, Financijskoj agenciji (FINA-i) i HP-Hrvatskoj pošti d.d. U slučaju zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura za više od 100 novčanica kuna i više od 100 kovanica kuna po jednoj transakciji može biti obračunata naknada. U slučaju potrebe zamjene većih iznosa gotovog novca, potrebna je najava Banci sukladno Terminskom planu.

Nalog za plaćanje u kunama koji je zadan prije 1. siječnja 2023. godine

Ako ste zadali nalog za plaćanje u kuni prije dana uvođenja eura putem internetskog bankarstva, mobilnog bankarstva ili u poslovnici Banke, a koji se treba izvršiti nakon dana uvođenja eura, Banka će takav nalog izvršiti u euru, u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje.

Primjer: nalog zadan u kunama s datumom izvršenja 02.01.2023. u iznosu od 550,00 kuna bit će izvršen u iznosu od 73,00 eura (550,00: 7,53450 = 72,997, zaokruženo na dva decimalna mjesta iznosi 73,00 eura).

Nalog za plaćanje (uplatnicu) u kunama možete podnijeti na izvršenje Banci do isteka šest mjeseci od dana uvođenja eura, a Banka će nalog izvršiti u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Ugovoreni trajni nalozi nastavit će se izvršavati nakon 1. siječnja 2023. u euru.

Zatvaranje jednog ili više računa bez naknade

Ako kod Banke imate otvoren račun štednje po viđenju fizičke osobe u kuni i u euru, možete bez naknade zatvoriti jedan ili više računa štednje i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po svom izboru koji se vodi u Banci.

Dvojni optjecaj

14 dana od dana uvođenja eura moći ćete plaćati gotovim novcem kune i gotovim novcem eura, a primatelj plaćanja dužan je ostatak novca vratiti Vam u gotovom novcu eura, osim ako nije u objektivnoj mogućnosti. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja u trenutku plaćanja dužan je u jednoj transakciji prihvatiti do najviše 50 kovanica kune.

Informiranje

Osim ove općenite obavijesti, Banka će klijentima, korisnicima kredita i vlasnicima ugovora o depozitu, poslati individualnu obavijest o promjenama vezanim za uvođenje eura. Individualna obavijest potrošačima bit će dostavljena na ugovoreni način najkasnije dva tjedna prije dana uvođenja eura, a klijentima koji nisu potrošači najkasnije dva tjedna nakon uvođenja eura.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, sa svojim upitom možete se obratiti najbližoj poslovnici Banke ili našem Call centru na broj 052 702 400 ili e-mailom na callcentar@ikb.hr.

S poštovanjem,

Istarska kreditna banka Umag d.d.