Odjeli

Odjel financijskog kontrolinga 
  
tel: 052 392 194 
fax: 052 215 973

e-mail: financijskikontroling@ikb.hr 
  
Odjel informacijske sigurnosti 
  
tel: 052 702 325 
fax: 052 702 388  

e-mail: itsigurnost@ikb.hr
 

Odjel upravljanja rizicima i rizičnim potraživanjima 
  
tel: 052 702 305 
fax: 052 702 388 
  
e-mail: rizik@ikb.hr
  
Odjel unutarnje revizije i kontrole
  
tel: 052 702 390, 702 391 
fax: 052 702 388 
  
e-mail: revizija@ikb.hr