Osiguranje depozita

Hrvatska agencija za osiguranje depozita osigurava depozite temeljem Zakona o osiguranju depozita.

Više o osiguranju štednih uloga pogledajte u PDF dokumentu u prilogu.