Otvaranje nove poslovnice Istarske kreditne banke Umag d.d. u Fažani 26. travnja 2018.

26. travnja 2018. godine u 12,00 sati u Fažani Istarska kreditna banka Umag d.d. otvorila je svoju 26. po redu poslovnicu, koja je ujedno i 22. poslovnica Banke na području Istarske županije, uz preostale 4 koje posluju na području Zagreba i Primorsko-goranske županije, u Rijeci, Opatiji i Viškovu. Smještena je u prostoru veličine 80 m2 u vlasništvu Općine Fažana, na adresi Titova riva 4 i namijenjena je poslovanju s građanima i poslovnim subjektima, koji će u novoj poslovnici moći ugovoriti i koristiti sve proizvode i usluge Banke.

Istarska kreditna banka Umag d.d. sa svojom tradicijom poslovanja od 1956. godine stekla je reputaciju sigurne, stabilne i uspješne financijske institucije, posebice na području Istre, te svake godine na hrvatskom bankarskom tržištu zauzima sve veći udio. Dugoročnom poslovnom strategijom koju je zacrtala Uprava, Banka je danas usmjerena na daljnje jačanje svoje pozicije u segmentu malog i srednjeg poduzetništva te jedinica lokalne uprave razvojem poslovne mreže i novih distribucijskih kanala, kao i na razvijanje asortimana proizvoda i usluga namijenjenih stanovništvu i poduzetnicima. Nakon 62 godine uspješnog rada i poslovanja, otvaranjem ove nove poslovnice u Fažani obilježavamo još jedan korak u približavanju naših proizvoda i usluga korisnicima - stanovništvu i poduzetnicima Fažane.

Obzirom na značaj Fažane i njezinog poduzetništva danas i ubuduće, novu poslovnicu otvaramo imajući u vidu perspektivu ovog područja i očekivani pozitivni utjecaj na njegov budući razvoj. U današnje vrijeme kada se poslovnice banaka često zatvaraju, naše je stajalište da banka mora biti prisutna među ljudima jer izrazito cijenimo izravan kontakt i komunikaciju s klijentima, neovisno o tome što istovremeno intenzivno radimo na proširenju digitalizacije poslovanja i usluga, kako bismo se uspješno zadovoljavali zahtjeve bankarskog i financijskog tržišta kao moderna, univerzalna banka fokusirana na potrebe klijenata.