Otvaranje poslovnih računa

Poslovni subjekt dostavlja Banci Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa na propisanom obrascu Banke, u dva primjerka, uz kojeg treba priložiti potrebnu dokumentaciju.

Poslovni subjekt - rezident, uz Zahtjev, za otvaranje računa za redovno poslovanje dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1. rješenje o upisu u nadležni registar

2. akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se Poslovni subjekt ne upisuje u sudski registar i nije osnovan temeljem zakona

3. izvod iz zakona, ako je Poslovni subjekt osnovan temeljem zakona

4. obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku, odnosno nadležnog tijela o dodjeljenom matičnom broju i OIB-u

5. prijavu potpisa i prijavu pečata

6. fotokopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, odnosno putovnice za stranca.

 

Poslovni subjekt - rezident, uz Zahtjev, za otvaranje računa organizacijskog dijela, dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1. rješenje o upisu u nadležni registar organizacijskog dijela Poslovnog subjekta

2. akt Poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da Poslovni subjekt može imati račun organizacijskog dijela,

3. obavijest o razvrstavanju od Državnog zavoda za statistiku

4. prijavu potpisa i prijavu pečata

5. fotokopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, odnosno putovnice za stranca.

 

Poslovni subjekt - rezident, uz Zahtjev, za otvaranje računa za posebne namjene, dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1. obrazloženi zahtjev za otvaranje računa za posebne namjene u skladu s potrebama

2. prijavu potpisa i prijavu pečata

 

Poslovni subjekt - rezident, uz Zahtjev, za otvaranje računa za posebne namjene izuzet od ovrhe, dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1. Izvod iz zakona kojim se sredstva izuzimaju od izvršenja osnova za plaćanje

2. prijavu potpisa i prijavu pečata

 

Za detaljne informacije slobodno se obratite najbližoj poslovnici Banke.