Otvaranje poslovnih računa

Poslovni subjekt dostavlja Banci Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa na propisanom obrascu Banke, u dva primjerka, uz kojeg treba priložiti potrebnu dokumentaciju.

RAČUN ZA REDOVNO POSLOVANJE 

1.            rješenje /izvadak o upisu u sudski registar (ne stariji od 3 mjeseca)

2.            akt nadležnog tijela o osnivanju/izvadak, ako se poslovni subjekt ne upisuje u sudski registar i nije osnovan temeljem zakona (ne stariji od 3 mjeseca),

3.            izvod iz zakona, ako je poslovni subjekt osnovan temeljem zakona,

4.            obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku, odnosno nadležnog tijela o dodjeljenom matičnom broju i OIB-u,

5.            prijava potpisa i prijava pečata,

6.            fotokopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje i stvarnog vlasnika, odnosno putovnica za stranca,

7.            Izvadak iz registra stvarnih vlasnika - RSV (ne stariji od 1 mjeseca),

8.            Preslika osnivačkog akta (Izjava o osnivanju trgovačkog društva ili Društveni ugovor o osnivanju/statut udruge).

 

RAČUN ORGANIZACIJSKOG DIJELA POSLOVNOG SUBJEKTA

1.            rješenje o upisu u nadležni registar organizacijskog dijela poslovnog subjekta (ne stariji od 3 mjeseca),

2.            akt poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da poslovni subjekt može imati račun organizacijskog dijela (ne stariji od 3 mjeseca) ,

3.            obavijest o razvrstavanju dijela poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti dodijeljena od Državnog zavoda za statistiku,

4.            prijava potpisa i prijava pečata.

 

RAČUN ZA POSEBNE NAMJENE

1.            za vlastite potrebe - obrazloženi zahtjev za otvaranje računa za posebne namjene u skladu s potrebama,

2.            prijava potpisa i prijava pečata

 

RAČUN ZA POSEBNE NAMJENE IZUZET OD OVRHE 

1.            za sredstva izuzeta od ovrhe – Izvod iz zakona kojim se sredstva izuzimaju od izvršenja osnova za plaćanje,

2.            prijava potpisa i prijava pečata.

 

RAČUN ZA POSEBNE NAMJENE IZUZET OD OVRHE (STAMBENA PRIČUVA)

1.            Ugovor o upravljanju nekretninama između upravitelja i predstavnika stanara,

2.            Međuvlasnički ugovor,

3.            Prijava potpisa i prijava pečata.