Plaćanje na rate

· Što obuhvaća usluga?
Ugovaranjem ove usluge odobreni iznos po tekućem računu možete iskoristiti za kupovinu na rate i/ili odgodu plaćanja bez naknade i kamate, na ugovorenim prodajnim mjestima koji imaju istaknutu oznaku MBPlus ili za podizanje gotovine na bankomatima Istarske kreditne banke Umag d.d., s povratom na rate, uz naknadu.

· Tko može ugovoriti i koristiti uslugu?
Plaćanje na rate mogu ugovoriti svi postojeći i novi korisnici IKB tekućeg računa, državljani Republike Hrvatske, s redovnim mjesečnim primanjima. Osim vlasnika, plaćanje na rate može koristiti i svaki punomoćnik tekućeg računa, uz uvjet da ga je vlasnik računa za to ovlastio.

· Kako se može ugovoriti usluga?
Zahtjev za odobrenje limita za plaćanje na rate podnosi se u poslovnici Banke koja vodi tekući račun klijenta. Poslovnica obavještava klijenta o ishodu zahjeva, nakon čega slijedi sklapanje ugovora. Usluga plaćanja na rate aktivira se u roku od jednog radnog dana od potpisivanja ugovora. 

· Kako se koristi odobreni limit?

Nakon odobrenja limita za plaćanje na rate, na prodajnom mjestu s oznakom MBPlus u dogovoru s trgovcem klijent bira broj otplatnih rata i/ili broj dana odgode plaćanja, u okviru ponuđenih modela plaćanja, te autorizira transakciju predočenjem kartice i unosom PIN-a u POS uređaj. Transakcija se provodi bez naplate naknade i bez obračuna kamata.
Na bankomatima Istarske kreditne banke Umag d.d. prilikom isplate potrebno je odabrati opciju Isplata na rate, željeni broj rata ( 3 ,6, 9 ili 12 ) te podići gotovinu. Na podignuti iznos gotovine naplatit će se s klijentovog tekućeg računa jednokratna naknada koja ovisi o broju rata: 3 rate - 1,10% ( EKS - 7,13%);  6 rata - 2,00% ( EKS – 7,33% );  9 rata – 2,90% ( EKS – 7,43% );  12 rata – 3,78% ( EKS – 7,47% ).

Reprezentativan primjer: Ukoliko se 01.01. na bankomatu podigne gotovina u iznosu od 300,00 eur uz odabir opcije  3 rate, sljedećeg dana naplatit će se jednokratna naknada s tekućeg računa od 1,10% u iznosu od 3,30 eur, efektivna kamatna stopa  je  7,13% . Iznos mjesečne rate iznosi 100,00 eur. Ukupan iznos koji klijent plaća je 303,30 eur.

· Povećava li se raspoloživi iznos nakon svake redovne uplate?

Da, limit za rate funkcionira na isti način kao i revolving kredit. Dakle, otplatom svake rate ili kompletnom prijevremenom uplatom oslobađa se i povećava raspoloživi iznos limita za rate.

· Kako se može provjeriti iznos odobrenog limita za rate i trenutno raspoloživi iznos za korištenje?
Navedeni iznos može se provjeriti u poslovnicama Banke, na bankomatima Banke i putem iKBnet - internet bankarstva za građane.

· Je li moguća prijevremena otplata?
Prijevremena otplata iskorištenog limita za plaćanje na rate, po određenoj transakciji, može se izvršiti isključivo jednokratno u poslovnici Banke, bez naknade.

· Koje je modele plaćanja na rate moguće odabrati na prodajnim mjestima s oznakom MBPlus?
Plaćanje na rate IKB Maestro karticom dostupno je na prodajnim mjestima s istaknutom oznakom MBPlus, a raspoloživi modeli plaćanja ovise o prodajnom mjestu:
- uz otplatu od 2 do 12 rata (bez odgode plaćanja);
- uz odgodu plaćanja do 30 dana nakon čega se ukupan iznos otplaćuje u 2 do 11 rata;
- uz odgodu plaćanja do 90 dana nakon čega se ukupan iznos plaća odjednom.

· Kada se naplaćuju rate prilikom kupnje na rate na prodajnim mjestima s oznakom MBPlus?

Ako se na prodajnom mjestu odabere opcija plaćanja na rate, prva rata naplaćuje se s tekućeg računa isti dan, a ostale se naplaćuju automatski mjesečno. U slučaju odabira kombinacije plaćanja, na rate i uz odgodu, prva rata dospijeva na plaćanje nakon isteka dana odgode dogovorenih s prodajnim mjestom. Odabirom odgode plaćanja do 90 dana, ukupan iznos dospijeva na naplatu nakon isteka dana dogovorene odgode na prodajnom mjestu.

Primjer 1: Ako se na prodajnom mjestu 30.4. kupi proizvod po cijeni 500,00 eura te se odabere opcija plaćanja na 5 rata, prva rata u iznosu od 100,00  eura naplaćuje se odmah s tekućeg računa, dok se ostale rate naplaćuju svakog 30. dana u mjesecu do otplate cijelog iznosa.

Primjer 2: Ako se na prodajnom mjestu 30.4. kupi proizvod po cijeni 500,00 eura te se odabere opcija plaćanja na 5 rata uz odgodu plaćanja 30 dana, prva rata u iznosu od 100,00 eura naplaćuje se s tekućeg računa 30.5., dok se ostale rate naplaćuju svakog 30. dana u mjesecu do otplate cijelog iznosa.

Primjer 3: Ako se na prodajnom mjestu 30.4. kupi proizvod po cijeni 500,00 eura te se odabere opcija odgode plaćanja 90 dana, ukupan iznos naplaćuje se s tekućeg računa 28.7.

Za transakcije plaćanja na rate na prodajnim mjestima ne obračunava se naknada.