Direktno bankarstvo - poslovni subjekti

Usluge direktnog bankarstva namijenjene poslovnim subjektima su:

- internet bankarstvo

- IKBSMS

- mobilno bankarstvo