Priopćenje o glasovanju sa Glavne skupštine IKB-a

U privitku je poveznica na Priopćenje o glasovanju na Glavnoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d.