PSD2 – mogućnost za nove financijske usluge

Zbog brojnih tehnoloških inovacija u novije vrijeme na području platnog prometa, koje su dovele do pojave i izuzetnog rasta online, mobilnih te drugih novih načina plaćanja, Europska unija usvojila je drugu Direktivu o platnim uslugama (Paymet Services Directive – PSD2), između ostalog i radi unaprjeđenja sigurnosti i zaštite korisnika takvih novih usluga te radi širenja tržišta i poticanja konkurentnosti.

Istarska kreditna banka Umag d.d. prilagodila je svoje digitalne sustave i kanale sukladno PSD2 direktivi te je korisnicima usluga direktnog bankarstva koji to žele, omogućila pristup njihovim računima putem aplikativnih rješenja drugih pružatelja usluga (Third Party Provider - TPP). Digitalne usluge koje se mogu koristiti na taj način su usluga pregleda računa (Account Information Service – ASI) i usluga plaćanja (Payment Initiation Service – PIS).

Ukoliko namjeravate postati korisnik spomenutih novih digitalnih rješenja, morate biti svjesni da ćete odabranom pružatelju spomenutih usluga morati dati ovlaštenje za pristup svim svojim bankovnim računima. Kako biste osigurali da će Vam usluge biti pružene prema propisanim visokim sigurnosnim standardima, prije donošenja odluke o sklapanju ugovora svakako provjerite da je odabrani pružatelj PSD2 usluga ovlašten za pružanje takvih usluga od strane nadzornog tijela. Popis aktivnih ovlaštenih platnih institucija dostupan je na službenoj web stranici Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (European Banking Authority – EBA) https://euclid.eba.europa.eu/register/pir/search.

Ako želite saznati više o PSD2 direktivi i mogućnostima koje ona otvara na području platnog prometa, informirati se možete ovdje https://www.hub.hr/hr/sto-je-psd2-direktiva.