Turistički kratkoročni krediti

Iznos kredita:

od EUR 1.000,00 do EUR 15.000,00

Namjena kredita:

poboljšanje uvjeta smještaja gostiju u tijeku turističke sezone

Rok otplate:

u dva anuiteta 31.07. i 31.08. ili 31.08. i 30.09.

Nominalna kamatna stopa:

4,00% godišnja, fiksna

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna

kamatna stopa:

6,56%

Naknada za obradu zahtjeva:

1% od odobrenog iznosa kredita, jednokratno

Način otplate:

u dva jednaka anuiteta

Način isplate:

odjednom ili sukcesivno na račun iznajmljivača kod Banke

Osnovna dokumentacija: 

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Ugovor s turističkom agencijom ili pismeni dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti iznajmljivanja
  • Rješenje o kategorizaciji objekta
  • Rješenje županijskog ureda za turizam o obavljanju djelatnosti
  • Izvadak iz zemljišnih knjiga
  • Žiro-račun otvoren kod Banke preko kojeg je turistička agencija dužna uplaćivati sredstva za izvršene usluge smještaja
  • Instrumenti osiguranja (zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.