Turistički krediti

Namjena kredita:

a)       kupnja, izgradnja, dogradnja, nadogradnja ili adaptacija turističkih smještajnih kapaciteta i njihovo uređenje i opremanje, kupnja zemljišta u svrhu izgradnje turističkih smještajnih kapaciteta za djelatnost iznajmljivanja, te izgradnja bazena

b)       uređenje okoliša te kupnja opreme, namještaja i sl. u svrhu uređenja turističkih smještajnih kapaciteta

c)        refinanciranje kredita odobrenih za gore navedene namjene

Korisnici kredita:

Registrirani iznajmljivači

Iznos kredita:

Od EUR 2.000 u kunskoj protuvrijednosti

Rok otplate:

do 20 godina za namjene iz točke a)

do 7 godina za namjene iz točke b)

Nominalna kamatna stopa:

4,10% godišnje, fiksna s rokom otplate do 10 godina

4,25% godišnje, fiksna s rokom otplate dužim od 10 do 20 godina

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 4,47% za kredite s rokom otplate do 10 godina

od 4,52% za kredite s rokom otplate dužim od 10 godina

Naknada za obradu zahtjeva:

1% od odobrenog iznosa kredita, jednokratno

Način otplate:

a)       mjesečni anuiteti

b)       rate koje dospijevaju na naplatu jednom godišnje, 31.08. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

c)        rate koje dospijevaju na naplatu 31.07. i 31.08. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

d)       rate koje dospijevaju na naplatu 30.06, 31.07, 31.08. i 30.09. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

Način isplate:

Odjednom ili sukcesivno na temelju dokumentacije (plaćanjem računa) uz mogućnost gotovinske isplate do 70% iznosa kredita

Rok počeka:

1 godina ako je rok otplate duži od 5 godina

Osnovna dokumentacija: 

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Ugovor s turističkom agencijom ili pismeni dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti iznajmljivanja
  • Rješenje o kategorizaciji objekta
  • Rješenje županijskog ureda za turizam o obavljanju djelatnosti
  • Izvadak iz zemljišnih knjiga
  • Žiro-račun otvoren kod Banke preko kojeg je turistička agencija dužna uplaćivati sredstva za izvršene usluge smještaja
  • Instrumenti osiguranja (zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.