Ukidanje naknada za podizanje gotovine na bankomatima u RH

Kako bismo svojim klijentima olakšali pristup gotovini, Banka je ukinula naknade za isplate debitnim karticama tekućih računa na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj do 30.06.2020. godine.