Uz fiksnu kamatnu stopu bez valutne klauzule

Iznos kredita:

od KN 5.000,00 do KN 20.000,00

Valutna kluzula:

bez valutne klauzule

Rok otplate:

do 3 godine

Nominalna kamatna stopa:

6,10% godišnje, fiksno za cijelo vrijeme otplate kredita

 

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

od 6,24%

Naknada:

bez naknade

Visina depozita:

bez depozita

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

Osnovna dokumentacija: 

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita – odrezak od mirovine
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti sudužnika ili jamaca (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
  • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.