Uz fiksnu kamatnu.stopu

Iznos kredita:

 • od EUR 1.500,00 do EUR 25.000,00
 • od HRK 10.000,00 do HRK 185.000,00

Valuta kredita:

Krediti koji se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Rok otplate:

do 7 godina

Nominalna kamatna stopa:

 • 5,50% godišnje, fiksno za kredite s valutnom kluzulom u EUR
 • 6,00% godišnje, fiksno za kredite bez valutne klauzule

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

 • od 6,09% za kredite s valutnom klauzulom u EUR
 • od 6,62% za kredite bez valutne klauzule

Naknada za obradu kredita:

1%, min. 200,00 kn za osobe sa statusom klijenta Banke

2%, min. 200,00 kn za osobe s budućim statusom klijenta Banke

Visina depozita:

BEZ DEPOZITA

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

Način isplate:

Plaćanje po predračunu, računu ili ugovoru u visini 75% navedenog iznosa. Preostali iznos od 25% plaća korisnik kredita.

Osnovna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
 • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
 • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
 • Predračun autokuće ili ovjereni kupoprodajni ugovor motornog vozila
 • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
 • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK 

  Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

  Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.