Vjerodajnice

Token

Token je vjerodajnica Istarske kreditne banke Umag d.d. koja se koristi za identifikaciju korisnika prilikom pristupa iKBnet Active i iKBnet Info - uslugama internet bankarstva za fizičke osobe te za autorizaciju financijskih i ostalih tipova transakcija.
Token se izdaje u poslovnici Istarske kreditne banke Umag d.d.
Sigurnost vjerodajnice zajamčena je obveznim korištenjem PIN-a koji je poznat samo korisniku.

IKB mToken

IKB mToken Active je aplikacija Istarske kreditne banke Umag d.d. koja se koristi za identifikaciju korisnika prilikom pristupa iKBnet Active - internet bankarstvu za građane te za autorizaciju financijskih i ostalih tipova transakcija. Nakon instalacije aplikacije, istu je potrebno aktivirati unosom aktivacijskog koda. 
Aktivacijski kod se izdaje u poslovnici Istarske kreditne banke Umag d.d. prilikom izdavanja mTokena. Nakon unosa aktivacijskog koda, korisnik definira PIN (Personal Identitification Number). Prilikom aktivacije IKB mToken aplikacije, potrebno je osigurati pristup Internetu. 
Za korištenje aplikacije nije potreban pristup Internetu (osim kod promjene PIN-a ili pregleda lokacija poslovnica i bankomata Banke). 

Sigurnost aplikacije zajamčena je obveznim korištenjem PIN-a koji je poznat samo korisniku.

Upute

U nastavku su upute za korištenje tokena i IKB mTokena, kao i kratke upute za pomoć klijentima prilikom prve prijave.